Contact
Subscribe to our newsletter
Free Design Software
rfq rfq

HD: Breitflansch-Stützenprofile


Abmessungen: HD 360 / 400 gemäß ASTM A6/A 6M - 07; HD 260, HD 320   gemäß Werksnorm

Toleranzen: EN 10034: 1993 HD 260/320

ASTM A6/A 6M -  07 HD 360/400

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1

  HD: Abmessungen und Statische Kennwerte
Powered by aware