Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

ArcelorMittal dostarcza grodzice stalowe do budowy infrastruktury portu w Soczi

W 2009 oraz w 2012 ponad 9 000 ton grodzic stalowych, wyprodukowanych przez zakłady ArcelorMittal w Luksemburgu, zostało dostarczonych na potrzeby budowy różnorodnej infrastruktury portowej, przyczyniając się znacząco do ukończenia zgodnie z harmonogramem wszystkich prac inżynieryjnych i konstrukcyjnych przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Soczi to miasto o liczbie mieszkańców około 400 000, znajdujące się w regionie Krasnodarska, trzeciego największego regionu w Rosji. Jest również miastem gospodarzem rozgrywanych w 2014 roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

W skład nowego portu wchodzi nowy falochron, o długości około 1200 m, który wykorzystywany był również w pierwszej fazie, jako keja cumownicza, na długości około 520 m. Po stronie nabrzeża zbudowano także nową keję o długości 800 m.

Głównym celem stworzenia nowej infrastruktury było umożliwienie cumowania okrętów dowożących materiały budowlane, wykorzystywane później do wznoszenia budynków i aren zmagań sportowych. Po zakończeniu Igrzysk, część nowo powstałych elementów portowych zostanie przekształcona i zrewitalizowana tworząc marinę, która obsługiwać będzie niewielkie łodzie i jachty.

Firma ArcelorMittal wysłała wyprodukowane przez siebie w zakładzie Belval w Luksemburgu elementy stalowe do Antwerpii, gdzie zostały załadowane na okręt, który dostarczył je bezpośrednio do istniejącego portu w Soczi. Materiały zostały następnie przeładowane na mniejsze barki i dostarczone do nowopowstającego portu.


Falochron został wykonany jako pomost betonowy wsparty na słupach; od strony morza zastosowano falochron typu grawitacyjnego. Celem zastosowania wybranych grodzic stalowych AZ19-700 było zbudowanie odpornej bariery, uniemożliwiającej przepływ wody przez falochron, jak również w celu wzmocnienia konstrukcji utrzymującej napór gruntu. Keja zbudowana została jako typowa ściana kotwiona, ze ścianą główną i ścianą kotwioną w AZ 37-300 za pomocą stalowych prętów mocujących. Poziom zanurzenia wyznaczono na -9,20 m.

Część z całego 8 220 tonowego zamówienia grodzic stalowych, których długość wynosiła od 8,0m do 30,5m oraz które wykonane zostały ze stali typu S 430 GP, została dostarczona pomiędzy czerwcem, a październikiem 2009 w trzech osobnych dostawach. Elementy stalowe zostały następnie pokryte powłoką w pomieszczeniach produkcyjnych znajdujących się na terenie portu. Grodzice stalowe wbijane były w grunt z pomocą młotów wibracyjnych, a następnie mocowane na górze, na poziomie wody, do rur stalowych z zastosowaniem podłużnic.

Główną zaletą stosowania grodzic stalowych, w porównaniu do innych możliwych rozwiązań był niezwykle krótki czas wykonania, jak również dość trudne warunki pogodowe panujące na terenie budowy, szczególnie w okresie zimy. Właściwie głównym powodem zastosowania tak sztywnego rozwiązania dla konstrukcji falochronu, były warunki pogodowe w strefie przybrzeżnej.


Dział zajmujący się grodzicami stalowymi pracuje przede wszystkim nad projektami we ścisłej współpracy z klientem i innymi stronami zainteresowanymi realizacją projektu. Głównym podwykonawcą inwestycji była firma YUGTranstroy (pododdział Transtroy), a sam montaż elementów wykonywany był przez BMGS, jedną z największych rosyjskich firm z branży budowlanej.

Produkty oznaczone symbolami AZ 19-700 oraz AZ 37-700, to jedne z najbardziej zaawansowanych grodzic stalowych w swojej klasie na całym świecie, a wykonywane są wyłącznie w zakładach Mill 2 w Belval w Luksemburgu.

Drugi z projektów zlokalizowany był w starym porcie w Soczi, bliżej centrum miasta. Nowa konstrukcja służyć ma jako terminal pasażerski, który będzie w stanie obsługiwać duże rejsowe statki pasażerskie podczas trwania Igrzysk Olimpijskich. Dwa z nabrzeży zostały zbudowane z wykorzystaniem grodzic: ściana federalnego nabrzeża ochrony oraz federalnego nabrzeża celnego. W obu przypadkach zastosowano elementy AU25, ze stali w standardzie S 355 GP, o długości 20,4m (około 720 ton), AZ 26-700 oraz AZ 13-10/10 o długości do 8m (około 160 ton). Elementy te zostały dostarczone drogą morską bezpośrednio do portu w Soczi w czerwcu 2012, jako pojedynczy ładunek.

Firmą realizującą projekty techniczne obu inwestycji była MST (MorStroyTechnology), rosyjska firma z nowym właścicielem i siedzibą w St. Petersburgu.Zdjęcia: ArcelorMittal RPS
1. Port Sochi Imeretinskaya, Terminal Cargo.
2. Typowy przekrój ściany nabrzeżnej.
3. Ściana nabrzeżna.

Powered by aware