Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA:


 • Zlin
 • Republika Czeska
 • Architekt:
  ADNS production architecture
 • 2013
 • Klient:
  City of Zlin
 • Biuro inżynieryjne:
  Centroprojekt
 • Wykonawca:
  Aliaz (wykonawca konstrukcji stalowej)
  PSG (Generalny wykonawca)
 • Zdjęcia:
  Centrum Kultury Zlin, ArcelorMittal

SZCZEGÓŁY I LINKI:


  Koncepcja konstrukcji dodatkowego piętra
  Przekrój
  Detale systemu stropowego
  Modele strukturalne - Detale
  Karta produktu: Cofraplus220

Centrum Kultury Zlin


W ramach tego renowacyjnego projektu dwa budynki dawnych zakładów obuwniczych Bata, mające swoje miejsce wśród najcenniejszych klejnotów czeskiej architektury przemysłowej, przekształcono w regionalne Centrum Kultury. Mieści ono Bibliotekę Frantiska Bartosa, Galerię Sztuk Pięknych i Muzeum południowo-wschodnich Moraw. Przy budowie dodatkowego stropu na parterze budynku biblioteki użyto systemu stropowego Cofraplus220 grupy ArcelorMittal.

Budynki numer 14 i 15, czyli dwie hale produkcyjne dawnych zakładów obuwniczych Bata w Zlinie, zbudowane w latach 1944 - 1949, nabyło Miasto Zlin z myślą o przywróceniu im dawnej świetności i dalszym wykorzystaniu w celach kulturalnych. Miasto potrzebowało nowej, wspólnej lokalizacji regionalnej biblioteki, muzeum i galerii sztuki. Jako część przemysłowego dziedzictwa miasta budynki są zabytkami chronionymi prawem.

Projekt przekształcenia najciekawszych z historycznego punktu widzenia budynków fabrycznych narodził się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i został zapoczątkowany w okresie od 2002 do 2004 roku wraz z przywracaniem do życia Budynku 21, czyli Wieżowca zakładów obuwniczych Bata, który jest obecnie siedzibą władz samorządowych i urzędu skarbowego.

Pomysł polegał na stworzeniu zespolonego centrum kultury, które dla tej rozwijającej się części miasta stałoby się tętniącym życiem ośrodkiem. Centrum kultury obiera sobie za cel zachowanie, prezentowanie i przekazanie unikalnego dziedzictwa kulturowego regionu z myślą o zainspirowaniu ludzkiej kreatywności.

W otwartym konkursie architektonicznym do realizacji wybrano projekt pracowni ADNS Productions Architecture. Opiera się on na spójnym połączeniu dwóch budynków, dzięki któremu możliwe będzie zachowanie wspólnej tożsamości dla trzech odrębnych funkcji, które spełniają te budynki. Połączenie sąsiadujących ze sobą budynków jest realizowane poprzez platformę w postaci otwartego dziedzińca, który nadaje przestrzeniom między budynkami nową proporcję i funkcję, zapewniając miejsce na rzeźby, instalacje multimedialne, sztukę konceptualną, czy też inne wydarzenia kulturalne odbywające się na otwartym powietrzu.

Aby osiągnąć nowe cele, budynki wymagały istotnych przekształceń wewnętrznych, odnowienia konstrukcji i wykonania nowoczesnych instalacji technicznych, co umożliwiło realizację wyszukanych i jednocześnie energowydajnych koncepcji. Szczególną uwagę zwrócono na pozostałości konstrukcyjne budynku, który miał zostać statycznie dostosowany do swojej nowej funkcji.

Budynek 14 mieści obecnie Regionalną Galerię Sztuki i Muzeum południowo-wschodnich Moraw, a Budynek 15 Bibliotekę Frantiska Bartosa.

Na parterze historycznego Budynku 15 wykonano dodatkowy strop z wykorzystaniem konstrukcji stalowej z myślą o maksymalnej lekkości struktury. Zaproponowane rozwiązanie dla dodatkowego stropu, znane pod nazwą SlimFloor, składa się z blach Cofraplus220 grupy ArcelorMittal wspartych na belkach stropowych HEB z płytą przyspojoną do jej dolnego kołnierza, zakotwiczonych na istniejących kolumnach. Dla inżynierów i wykonawców głównym wyzwaniem tego projektu renowacyjnego były łączenia istniejących okrągłych kolumn z nową konstrukcją stropu. Kolumny te musiały zostać poszerzone w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia.

Pomimo, że pierwsze wyliczenia oparto o planowany wcześniej inny system płyty stropowej, ostatecznie wybrano system stropowy Cofraplus220 ze względu na jego liczne zalety, takie jak lekkość, szybkość instalacji oraz oszczędność. Ponadto montaż tego systemu w istniejącym budynku, z ograniczonym dostępem dla dźwigów i maszyn idealnie odzwierciedlał innowacyjny charakter tego rozwiązania. Strop Cofraplus220 jest wykonany ze stali ocynkowanej S350DG + Z 275 o grubości 1,25 mm i długości 750 mm, a ze względu na swój wyjątkowy kształt, wymaga mniejszego zbrojenia płyty betonowej i mniejszej objętości betonu w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem.

System SlimFloor z przęsłami o wymiarach od 5,75 m do 6,15 m zaprojektowano dla stałego obciążenia równego 1,25 kN/m2, obciążenia zmiennego równego 6,0 kN/m2 oraz klasy odporności ogniowej REI 60. Płyta betonowa (NC30/37) mierzy 130 mm, a całkowita wysokość stropu wynosi 350 mm. W czasie budowy wykorzystano po 1 podporze na moduł.

Ogółem dostarczono stropy Cofraplus220 o łącznej powierzchni 1420 m2. Zespół doradców ArcelorMittal Construction zapewnił pełne wsparcie techniczne i robocze na etapie wyliczeń, a także przy wykonywaniu prac na placu budowy.

Powered by aware