Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Paryż, XX dzielnica
 • Francja
 • Architekt :
  Patrick Berger & Jacques Anziutti ; Julien Abinal (konstrukcja), Boris Bastianelli (realizacja)
 • Kwiecień 2009
 • Zleceniodawca
  Miasto Paryż - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu
  Wsparcie zarządzania projektem: Dyrekcja Dziedzictwa i Architektury
 • Biura projektowe:
  Obliczenia konstrukcyjne: Coyne & Bellier konstrukcje ; L. Choulet inżynieria sanitarna ; ACV akustyka
  Biuro projektowe HQE: Sophie Brindel Beth, architekt
 • Wykonawca :
  Stan surowy i konstrukcje stalowe: Dutheil
  Baseny ze stali nierdzewnej: Hinke HSB
 • Fotograf :
  Berger & Anziutti,
  Duccio Malagamba

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Szkic
  Aksonometria
  Plan sytuacyjny
  Poziom -1, Piwnica i Parter
  Piętra 1, 2 i 3
  Sekcje
  Elewacje
  Karta produktu: Dwuteowniki szerokostopowe europejskie HE

Centrum sportowe Alfred Nakache w Paryżu


Wraz z budową centrum sportowego Alfred-Nakache władze miasta Paryża zaangażowały się w pilotażowy projekt związany z certyfikacją obiektów sportowych „NF Obiekty usługowe – polityka HQE® ”. Projekt ten należy do grupy szczególnie ambitnych planów budowlanych, co wynika z jego usytuowania. Obiekt znajduje się przy niewielkiej uliczce Belleville w XX-ej dzielnicy Paryża, gdzie dojazd do placu budowy był wyjątkowo utrudniony, a realizacja prac przebiegała w „delikatnym” sąsiedztwie.

Wykonawcy przedsięwzięcia postawili sobie dwa główne cele: „zapanować nad wpływem urządzeń na środowisko zewnętrzne, a także stworzyć zdrowe i komfortowe środowisko wewnętrzne”. Niecki basenowe wykonane ze stali nierdzewnej – pierwsze tego rodzaju w Paryżu, oraz konstrukcja ze stali to zaledwie część z najważniejszych wyborów, jakich dokonano, aby zrealizować założone cele.

Zainaugurowane w kwietniu 2009 roku centrum sportowe to obiekt, na który mieszkańcy Belleville czekali już od dawna. Centrum sportowe znajdujące się w budynku o wysokiej jakości architektonicznej i miejskiej to uzupełnienie widocznej luki tego typu obiektów w tej mocno zagęszczonej, a zarazem młodej dzielnicy, która rozprzestrzenia się na cztery inne dzielnice stolicy.

Obiekt sportowy w bliskim sąsiedztwie

W ofercie centrum, usytuowanego w jednej linii z innymi obiektami i w ciągłości z istniejącą zabudową, znajdują się: pływalnia z trzema basenami – sportowym o długości 25-ciu metrów, do nauki pływania i brodzikiem dla dzieci oraz cztery sale o powierzchni 150 m2 każda.

Dbając o zapewnienie użytkownikom jasnego i czytelnego odbioru, architekci dokonali wyraźnego podziału obiektu na poszczególne części.

Wzdłuż zwartej, prostokątnej bryły budynku ciągnie się chodnik, zaś prostopadle do ulicy, prawie jedną czwartą powierzchni zagospodarowano na ogród, do którego można wejść wprost z basenu. W rzucie poziomym obiekt podzielono na dwa podłużne skrzydła ograniczone od strony południowej ogrodem. Pierwsze ze skrzydeł przeznaczono na pomieszczenia „pomocnicze” (szatnie, prysznice, sauna), natomiast w drugim znajdują się pomieszczenia sportowe. Z kolei brodzik dla dzieci jako jedyny element wyróżnia się z tego podziału i zrywa z napiętymi liniami budynku: swoją elastyczną formą odstaje od całości budynku na poziomie ogrodu. Poszczególne strefy połączone są holem wejściowym oraz poziomymi i pionowymi ciągami komunikacyjnymi.

W przekroju, na parterze obiektu znajduje się pływalnia z trzema basenami. Jest ona widoczna od strony ulicy przez hol wejściowy i, jak wyjaśnia architekt Patrick Berger” – „przestrzeń wody i przestrzeń miejska niejako łączą się w jedną całość”. Powyżej basenu usytuowano sale do tańca, siłownię i salę fitness. Dbając o pobliskie sąsiedztwo, sale zostały zaprojektowane tak, aby żadna z nich nie znajdowała się w bezpośrednim kontakcie z obiektami zewnętrznymi. Wszystkie te pomieszczenia oświetlone są światłem naturalnym, wpadającym przez prowadzące do nich korytarze, biegnące wzdłuż fasady wychodzącej na ogród.

Na trzeciej i zarazem ostatniej kondygnacji znajdziemy salę „dojo” (sala przeznaczona do praktyki sportów walki), otwierającą się na szeroki taras, z którego obserwować można tereny usytuowane z tyłu obiektu. Dojście do tej sali prowadzi zewnętrznym korytarzem.

W podziemiu zlokalizowano szatnie rozmieszczone po obwodzie niecek basenowych. Z kolei na pierwszej kondygnacji, znajdującej się jedynie w skrzydle z usługami, pływalnia i hol rozciągają się na dwa poziomy. Na wyższych kondygnacjach szatnie i prysznice przylegają do sal. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewniona jest przez schody i windę. Wart podkreślenia jest fakt, że obiekt ten jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wykonana z włókna szklanego zewnętrzna powłoka obiektu z pionowymi, przenikającymi do wnętrza elementami w kolorze żółtym wyróżnia ten budynek spośród innych. Rytm nadany fasadzie odzwierciedla przepływ powietrza naturalnego, które wnika do środka i wentyluje wnętrze. Jednocześnie w ten sposób wykonana fasada daje niejako możliwość odgadywania aktywności sportowych uprawianych na piętrze, w pełni ich nie zdradzając.

Koncepcja architektoniczna i logika budowy

Organizacji funkcyjnej obiektu odpowiada logika budowy, nad którą pracowano już na etapie opracowania projektu. Podejście takie było niezbędne ze względu na usytuowanie obiektu, to znaczy w dzielnicy Belleville będącej skupiskiem niewielkich i wąskich uliczek, do których dojazd maszynami budowlanymi lub z materiałami budowlanymi był mocno utrudniony, dzielnicy ze starymi i zniszczonymi budynkami zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie, co stanowiło przeszkodę w realizacji wszelkich operacji.

„W związku z powyższym, już od pierwszych szkiców projektu architektonicznego zastanawialiśmy się nad fazą realizacji budowy. Najważniejsze założenia ogólnego planu podyktowane były ograniczeniami i przewidywaniami związanymi z fazą wykonawczą” – podkreśla Patrick Berger.

I tak, usytuowanie niecek basenu w skrzydle środkowym, w centrum działki, pozwoliło na skupienie głównej części obciążeń nowego obiektu w odpowiedniej odległości od sąsiednich budynków. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto osłabienia czy też uszkodzenia ich konstrukcji. Ponadto wybór niecek basenowych ze stali nierdzewnej przyczynił się do ograniczenia obciążenia gruntu, o czym szerzej w dalszej części. Natomiast decyzja o zastosowaniu konstrukcji stalowej pozwoliła, między innymi, na ograniczenie ilości interwencji na budowie, a także zapewniła uzyskanie odpowiedniej kubatury o rozpiętości 18,60 metrów, niezbędnej dla basenów sportowych i do nauki pływania.
Dodatkowo przestrzeń ogrodu, przed jego zagospodarowaniem, posłużyła za plac budowy.

Dwa założenia wykonania struktury

Ogólną koncepcję wykonania konstrukcji oparto na dwóch odrębnych założeniach konstrukcyjnych:
– dwie kondygnacje infrastruktury oraz parter do wysokości górnego stropu pływalni zostały wykonane w technologii konstrukcji żelbetowej;
– wyższe kondygnacje łączą stalową konstrukcję słupowo-ryglową ze stropami zespolonymi.

Przeniesienie obciążeń na grunt zapewniono dzięki zastosowaniu metalowych mikropali oraz wbijanych pali betonowych, posadowionych na głębokość aż 30 metrów.

Na poziomie dolnego stropu drugiej kondygnacji, stanowiącego zadaszenie nad basenami, zlokalizowano połączenie pomiędzy podtrzymującą go konstrukcją betonową, a znajdującą się powyżej konstrukcją stalową. Przenoszący obciążenia strop zbudowany jest z grubych materiałów mieszanych przeznaczonych do zabezpieczania wilgotnych środowisk, składa się z betonowej płyty o grubości 30 centymetrów połączonej sworzniami z belkowaniem wykonanym z profil HEA 650. W dolnej części płyty profile wzmocnione zostały płaskownikami o grubości 6 centymetrów. Przymocowane do siatki 2,24 metrów fasady południowej od strony ogrodu, rozciągają się na rozpiętości 18,60 metrów powyżej basenów i holu recepcyjnego.

Zgodnie z tą samą zasadą ułożenia poszczególnych elementów, belkowanie dolnego stropu trzeciej kondygnacji wykonano z profili HEB 600 i HEB 400 w części tarasowej. Na belkowaniu tym oparta jest płyta o grubości 20 centymetrów. Nieco lżejsza konstrukcja ostatniej kondygnacji, wykonana z profili HEB 300, stanowi oparcie dla pokrycia dachowego z blachy stalowej, pokrytego kompleksem roślinnym.

Całość konstrukcji stalowej została wykonana ze standardowych profili, w przypadku słupów HEB 300 – odpowiednio dobranych w zależności od obciążeń i sił do utrzymania i przeniesienia na belki. Konstrukcja łączona sworzniami w całości poddana została procesowi śrutowania, a w częściach widocznych zabezpieczona farbą pęczniejącą.

Niecki basenowe wykonane ze stali nierdzewnej

Sama pływalnia to najbardziej innowacyjna strefa centrum, w której zainstalowano niecki basenowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wprawdzie ta technologia budowania basenów jest powszechnie stosowana w Niemczech i w Austrii już od ponad 40 lat, jednak w Paryżu jest to pierwsza tego typu realizacja. Technologia ta łączy w sobie wiele zalet, ale co najważniejsze – spełnia wymogi związane z ochroną środowiska, które aktualnie stanowią podstawę przy opracowaniu wszelkich projektów. W przypadku centrum sportowego Alfred-Nakache ograniczenie ciężaru, a także obwodu niecek w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami okazały się elementami szczególnie interesującymi.

Zgodnie z projektem, niecki umieszczono na nieznacznej głębokości, co wpłynęło na ograniczenie zakresu wykonania prac ziemnych – wykopów i fundamentów. Rozprowadzenie wody odbywa się na dnie basenu, podobnie wszelkie interwencje konserwacyjne wykonywane są od wnętrza niecki basenowej. Prefabrykowane płyty ze stali nierdzewnej, montowane i spawane na miejscu, gwarantują idealną jakość izolacji. Ponadto stal nierdzewna jest wyjątkowo higienicznym materiałem, ograniczającym znacznie proliferację bakterii. Dzięki zastosowaniu tego materiału uproszczono operacje konserwacyjne, a użycie agresywnych środków konserwacyjnych, związanych z ozonowaniem wody, ograniczono do wymaganego minimum. Jakość wody, bardzo miękkiej – dzięki stosowaniu małej ilości chloru, oraz jakość powietrza otoczenia przekładają się na wyjątkowo wysoki komfort dotykowy i zapachowy.

Pod względem architektonicznym projektant postawił na rozwiązanie pozwalające na uzyskanie ciągłości pomiędzy powierzchnią wody i gruntu, a przelewająca się wokół basenu woda odprowadzana jest do specjalnie przystosowanych do tego celu rynienek.

Patrząc z ulicy, da się zauważyć linię wody kierującą się w stronę nawierzchni drogi oraz nieznacznie wystające postacie pływaków, co daje rzeczywisty efekt „pływania w mieście”.

Budownictwo ekologiczne

W ramach dostosowania się do założeń polityki HQE szczególną uwagę zwrócono na następujące punkty:

- usytuowanie i zintegrowanie obiektu z jego otoczeniem;

- wybór technologii konstrukcyjnej, który umożliwia ograniczenia obciążenia obiektu na podłoże;

- długotrwałość materiałów, ich dobra jakość sanitarna i niski wpływ na środowisko;

- jakość wody, powietrza i warunków higienicznych: uzyskanie odpowiedniej jakości ułatwił wybór niecek basenowych ze stali nierdzewnej, co wymusza ozonowanie wody, jej filtrowanie i post-chlorowanie, co w rezultacie pozwala uzyskać wskaźnik koncentracji chloru poniżej 0,2 ppm;

- zarządzanie zużyciem energii: ograniczone zużycie energii zostało osiągnięte dzięki uzyskaniu skutecznej izolacji, zastosowaniu systemu rekuperacji energii do wstępnego podgrzewania świeżego powietrza i zastosowaniu kolektorów słonecznych na dachu, których zadaniem jest podgrzewanie wody w basenie i wody sanitarnej;

- komfort termiczny uzyskany dzięki izolacji budynku, system ogrzewania z sieci parowej, a w cieplejszych okresach, wentylacji przepływowej funkcjonującej również w nocy;

- odpowiedni komfort akustyczny uzyskano dzięki zamontowanemu na pływalni sufitowi podwieszanemu;

- komfort wzrokowy: naturalne światło dociera do wszystkich sal, w których uprawiane są sporty. Widok obiektu zaprojektowano w taki sposób, aby utrzymać stałą relację pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną strefą obiektu, i tak aby w sposób jak najlepszy wtopić obiekt w otaczające go środowisko;

- na etapie prowadzenia budowy zapewniono selekcję odpadów oraz, w miarę możliwości, ich waloryzację. Zastosowanie materiałów prefabrykowanych pozwoliło na ograniczenie ilości „hałaśliwych” operacji na budowie;

- ograniczenie operacji konserwacyjnych w obiekcie: cel ten osiągnięto dzięki doborowi odpowiedniego pokrycia, badaniu zgodności pomiędzy różnymi materiałami, zastosowaniu niecek basenowych ze stali nierdzewnej, itd.

Powered by aware