Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Thionville
 • Francja
 • 2013
 • Architekt:
  Riger Lepage - Ertim, Paris
 • Biuro inżynieryjne:
  Yannick Labart, BET Huguet
 • Wykonawca konstrukcji stalowej:
  Wallerich Lux
 • Klient:
  Geric, Thionville
 • Zdjęcia:
  Gilles Martin, Oh Dancy, Olivier Vassart

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Model konstrukcji 3D
  Plan powierzchni handlowej oraz rozmieszczenie samochodów w 3 scenariuszach pożaru
  Karta produktu: belki AngelinaTM
  Karta produktu: belki ażurowe ACB®
  Karta produktu: stropy zespolone Cofraplus
  Oprogramowanie: Pobierz MACS+

Rozbudowa centrum handlowego Geric w Thionville


Dzięki zastosowaniu stali oraz innowacyjnym technikom budowlanym, rozbudowa centrum handlowego Geric we francuskim mieście Thionville mogła być zrealizowana w mniej niż 10 miesięcy. Wyjątkowość projektu polega na całościowej optymalizacji konstrukcji oraz innowacyjnemu podejściu do zagadnień przeciwpożarowych, zarówno w odniesieniu do parkingu jak i powierzchni handlowych. W projekcie zastosowano belki ażurowe AngelinaTM i ACB® oraz stropy zespolone Cofraplus 60.

W obliczu niemożności powiększenia powierzchni działki, decyzja o rozbudowie centrum handlowego Geric w Thionville wymagała podjęcia niekonwencjonalnych rozwiązań. Planowany nowy budynek miał być wzniesiony na miejscu otwartego parkingu, położonego na południe od istniejącego centrum handlowego. Plan rozbudowy, oprócz zwiększenia powierzchni handlowej, musiał zakładać co najmniej taką samą liczbę miejsc parkingowych, jak przed rozbudową.

Ponadto, przerwanie działalności handlowej centrum musiało być ograniczone do minimum, w celu zmniejszenia strat finansowych sklepów i przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, jedynym możliwym rozwiązaniem było zastosowanie stali w konstrukcji nowego budynku, ze względu na szybkość budowy jaką gwarantuje ten materiał. Nowy budynek mógł zostać zakończony w rekordowym czasie zaledwie 10 miesięcy (prace trwały od lutego do listopada 2013 roku), podczas gdy realizacja tej inwestycji w konstrukcji betonowej przerwałaby działalność gospodarczą centrum na co najmniej 18 miesięcy. Dzięki szybkiej budowie, najemcy centrum handlowego nie stracili sprzedaży na koniec roku zarówno w 2012, jak i w 2013, kiedy to zyski zawsze są największe.

Nowe, południowe skrzydło centrum Geric, o powierzchni około 5.000m2, oferuje 4 poziomy. Na parterze znajdują się nowe sklepy i lokale użytkowe, natomiast na 3 poziomach powyżej zbudowano otwarty, wentylowany parking, zwiększając tym samym liczbę oferowanych miejsc parkingowych w porównaniu do sytuacji przed rozbudową.

Projekt konstrukcji
Głównym założeniem architekta, biura inżynieryjnego oraz samych właścicieli obiektu, była optymalizacja systemu konstrukcyjnego obiektu, we wszystkich możliwych aspektach. Elementy stalowe i kompozytowe zostały wybrane jako elementy konstrukcyjne, z uwagi na fakt, iż korzystnie wpływają na wszystkie czynniki uznane w tym projekcie za kluczowe, czyli redukcję ciężaru konstrukcji, efektywność kosztową oraz czas budowy.  

Konstrukcja składa się z 4 poziomów o wymiarach około 70x70m. Na parterze, w pomieszczeniach użytkowych, jako belki stropowe zostały zastosowane belki ażurowe ArcelorMittal - AngelinaTM, ich duże otwory zapewniają estetykę i przejrzystość oraz mogą być wykorzystane do przeprowadzenie instalacji technicznych.

W konstrukcji stropu wszystkich trzech poziomów parkingu wykorzystano belki ażurowe ACB® ArcelorMittal, z jednej strony w celu optymalizacji systemu konstrukcyjnego, a z drugiej ze względów architektonicznych. Pionowa część belki posiada wiele otworów, poziom stropu będzie więc postrzegany przez odwiedzających jako poziom płyty, a nie poziom niższego kołnierza belki. Dla ludzkiego oka belki będą zatem niemal przezroczyste, co da poczucie otwartości i bezpieczeństwa.

Podobnie, w konstrukcji stropów wszystkich poziomów parkingu, został zastosowany system stropów zespolonych Cofraplus 60 produkcji ArcelorMittal Construction. Dzięki łatwej instalacji oraz małej wadze profile Cofraplus 60 wpływają na efektywność konstrukcji, a w konsekwencji wpływają na zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

W związku z tym, że częściowo konstrukcja stalowa pozostanie widoczna i niechroniona przed ogniem, zdecydowano się na galwanizację elementów stalowych w celu zapewnienia im trwałości.

Innowacyjność w inżynierii przeciwpożarowej
Technologie konstrukcyjne wykorzystane w tym projekcie uwzględniają najnowsze innowacje w dziedzinie obliczeń konstrukcyjnych oraz inżynierii przeciwpożarowej. Konstrukcja tej powierzchni komercyjnej będzie pierwszą uwzględniającą w obliczeniach działanie membranowe konstrukcji zespolonych na wypadek pożaru częściowo chronionych belek AngelinaTM. Parking samochodowy będzie pierwszym parkingiem we Francji, który zostanie wybudowany przy użyciu niezabezpieczonych belek ażurowych ArcelorMittal.

W koncepcji projektu zachowano francuską procedurę wykorzystywaną w obliczeniach dla parkingu samochodowego o niechronionej konstrukcji, biorąc pod uwagę trzy standardowe francuskie scenariusze pożarowe:

- 4 samochody wokół kolumny centralnej
- 7 samochodów w linii w rogu parkingu samochodowego
- 1 samochód w obszarze komunikacyjnym.

Innowację stanowi fakt, że obliczenia konstrukcyjne zostały dokonane dla belek ażurowych przy użyciu modeli opracowanych w ostatnim z projektów Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) - FICEB+. W przeszłości niemożliwe było dokonanie takich obliczeń uwzględniających specyfikację belek ażurowych.

W przypadku obszaru handlowego nowa technika obliczeń biorąca pod uwagę działanie membranowe częściowo zespolonej płyty podczas pożaru została wykorzystana po raz pierwszy na rynku francuskim. Ta technika obliczeniowa oparta jest na różnorodnych projektach badawczych i została ujęta w przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniu MACS+ (dostępne do bezpłatnego pobrania pod adresem www.arcelormittal.com/sections lub w sekcji „Oprogramowanie” Constructalii). Technika ta pozwala na zaoszczędzenie około 50% nakładów finansowych na zabezpieczeniach przeciwpożarowych, poprzez stosowanie ich wyłącznie w miejscach, gdzie jest to absolutnie konieczne.

Firma ArcelorMittal odegrała wiodącą rolę w wielu projektach badawczo-rozwojowych, bez których to nowe podejście nie byłoby możliwe. Wśród nich warto wspomnieć „Pożar na parkingu samochodowym”, FRACOF, RFCS FICEB+ oraz RFCS MACS+.

Projekt centrum handlowego Geric, dzięki zastosowaniu całościowej optymalizacji systemu konstrukcji, w połączeniu z zastosowaniem ostatnich innowacji w dziedzinie inżynierii przeciwpożarowej, stał się ważnym punktem odniesienia dla innych projektów centrów handlowych oraz otwartych parkingów samochodowych.

Powered by aware