Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Eindhoven
 • Holandia
 • Biuro inżynieryjne:
  ipv Delft
 • 2013
 • Klient:
  Einhoven City Council
 • Wykonawca konstrukcji stalowej:
  Victor Byuck Steel Construction
 • Fotograf:
  ©ipv Delft: Henk Snaterse & Helibeeld.nl

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Karta produktu: Blachy i grube blachy konstrukcyjne

Hovenring


Ten znajdujący się w Holandii, zawieszony w górze pomost dla ruchu rowerowego umożliwia cyklistom bezpieczne pokonanie skrzyżowania dróg o dużym natężeniu ruchu. Ta niezwykła konstrukcja – Hovenring, okrągły most wiszący z umieszczonym centralnie, monumentalnym pylonem podtrzymującym całą budowlę, unosi się nad skrzyżowaniem niczym dysk. Firma ArcelorMittal dostarczyła stal na potrzeby realizacji tego innowacyjnego projektu.

Hovenring, nowy okrągły most wiszący dla rowerzystów stanowi portal wejściowy do holenderskich miast Eindhoven oraz Veldhoven i prezentuje innowacyjne podejście do problemu rosnącego natężenia ruchu na skrzyżowaniu tras Heerbaan/Meerenakkerweg.

Ze względu na rozwój pobliskich inwestycji mieszkaniowych konieczne okazało się przebudowanie istniejącego wcześniej skrzyżowania jednopoziomowego. Ponieważ zarówno przejście podziemne dla rowerzystów, jak i jednopoziomowe skrzyżowanie w formie ronda, nie zyskały przychylności w Radzie Miasta Eindhoven, holenderski specjalista w dziedzinie konstrukcji mostów – ipv Delft, zaproponował okrągły most podwieszany, mający zapewnić bezpieczny przejazd dla cyklistów, bez wywierania negatywnego wpływu na ruch samochodowy poniżej.

Jednym z głównych wyzwań było zintegrowanie tworzonego projektu z istniejącą infrastrukturą oraz sąsiadującymi budynkami, które wyznaczały granice stopnia nachylenia podjazdów prowadzących na poziom docelowy konstrukcji podwieszanego ronda. Ze względu na te ograniczenia, poziom gruntu skrzyżowania pod mostem został obniżony o 1,5 m, dzięki czemu możliwe było otrzymanie kąta najazdu zapewniającego komfort zarówno rowerzystom, jak i pieszym.

Projekt zakłada stworzenie cienkiego, okrągłego mostu oraz ustawionego centralnie, monumentalnego pylona. Koncepcja ta nastręczała szeregu problemów technicznych, zarówno w fazie prac projektowych, jak i podczas realizacji. Poza innymi trudnościami dla tego projektu niemożliwym okazało się standardowe zamocowanie lin nośnych do pylona, co skutkowałoby powstaniem nieestetycznej plątaniny lin na jego szczycie. W celu rozwiązania tego problemu opracowane zostało specjalne rozwiązanie, wykorzystane również dla wsporników w kształcie litery M, znajdujących się w pobliżu przęseł doprowadzających.

Konstrukcja mostu Hovenring
Projekt składa się z pylona o wysokości 70 m, 24 stalowych lin oraz okrągłego mostu. Do wykonania całości zużyto około 1 000 ton stali. Liny stalowe zaczepione są do wewnętrznej krawędzi mostu, dokładnie w miejscu połączenia mostu z okrągłą, betonową przeciwwagą. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu naprężeń wewnątrz mostu o średnicy 72 m.

W celu zapewnienia stabilności zastosowano betonowe wstawki we fragmentach mostu, jak również wprowadzono kluczowe podpory w kształcie litery M, znajdujące się obok połączenia z przęsłami doprowadzającymi.

Krótko po zainstalowaniu pylona w docelowym miejscu liny zaczęły wpadać w widoczne wibracje. Wibracje takie, powodowane wiatrem, są niemalże niemożliwe do przewidzenia. Po wykonaniu szczegółowych analiz przez ekspertów w dziedzinie konstrukcji, wprowadzono dwa rodzaje elementów tłumiących (nisko- i wysokoczęstotliwościowych), które zamontowano na linach, co rozwiązało problem drgań.

Kluczowe podświetlenie
Wygląd mostu Hovenring jest iście spektakularny, również w nocy. Podświetlony pylon oraz system funkcyjnego podświetlenia LED zintegrowanego z poręczami mostu zmienia go w pierścień światła, zapewniając oświetlenie na poziomie umożliwiającym rozpoznawanie twarzy użytkowników mostu. Skrzyżowanie dróg przebiegających pod mostem zostało doświetlone przez lampy zainstalowane na strukturze linowej pomiędzy pylonem a mostem, jak również na powierzchni okręgu wewnętrznego mostu.

Stal ArcelorMittal
100% stali wykorzystanej podczas realizacji tego innowacyjnego projektu zostało dostarczone przez ArcelorMittal. Płyty stalowe zostały wyprodukowane w zakładach produkcyjnych w Gijón, w Hiszpanii.

Tekst: ipv Delft & Constructalia

Powered by aware