Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Grevenmacher / Wellen
 • Luxemburg/Niemcy
 • wrzesień 2012 - październik 2013
 • Biura inżynieryjne:
  Inżynieria budowlana:
  INCA Ingénieurs Conseils Associés S.à.r.l.
  Schroeder & Associés
  Techniki specjalne:
  Geopartner Gmbh
  RUK Gruppe Luxembourg s.a.
 • Klient:
  Administration des ponts et chaussées, Division des Ouvrages d’Art
 • Wykonawca:
  CDCL - Compagnie de Construction Luxembourgeoise
 • Zdjęcia:
  © CDCL & ArcelorMittal

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Karta produktu: Blachy i grube blachy konstrukcyjne

Nowy most Grevenmacher


Po 13 miesiącach prac budowlanych, w październiku 2013 ukończony został nowy most graniczny na rzece Moselle, łączący Grevenmacher w Luxemburgu z niemieckim miasteczkiem Wellen.

Przy całkowitej długości 213 m i rozpiętości przęseł 113,8 m pomiędzy filarami wspierającymi, ten nowy most stalowy zastąpił istniejącą wcześniej konstrukcję betonową wybudowaną w 1955. Powodem, dla którego władze Luksmeburga zdecydowały się na budowę nowego mostu był  pogarszający się stan lin naprężających starego mostu, co stanowi kluczową kwestię bezpieczeństwa przy codziennym intensywnym ruchu dorgowym na moście.

Projekt uwzględniał fazę rozbiórki starego mostu, modyfikację istniejących, osadzonych w rzece filarów z betonu zbrojonego oraz transport i montaż nowego mostu. Główne ograniczenie dla prowadzonych prac stanowił skrócony czas konstrukcji, zaplanowany na 4 i pół miesiąca, tak aby zminimalizować zakłócenia w ruchu drogowym oraz długie przęsło centralne, które nie miało żadnych dodatkowych podpór pod wodą.

Lekki i elegancki projekt nowego łuku stalowego oraz ortotropowa płyta mostu z 4 przęsłami wyrażają silne i ugruntowanie połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Połączenie przęseł pobocznych z przęsłem głównym podkreślone jest przez falujące łuki przechodzące przez poczwórne wsporniki pod płytą mostu, które zakończone są w jego filarach, skąd unoszą się symetrycznie po każdej stronie, w kierunku brzegów rzeki.

Przy masie całkowitej wynoszącej około 2.000 ton, główne przęsło mostu ma długość prawie 114 m, a szerokość płyty waha się pomiędzy 12,50, a 16,10 m.

Firma ArcelorMittal Flat Carbon Europe do budowy głównych elementów mostu dostarczyła około 750 ton wykonanych na specjalne zamówienie ciężkich płyt, wykonanych ze stali o jakości S355J2+N a nawet S460N. Płyty wyprodukowano w zakładach Gijon w Hiszpanii i spełniają one wymagania jakości Z oraz przechodzą pozytywnie testy obowiązujące w USA. Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości S460N gwarantuje większą wytrzymałość i pozwala zminimalizować grubość elementów prefabrykowanych.

Z początkiem stycznia 2013, poszczególne komponenty mostu wytwarzane były w zakładach Ocquier przez Atelier Poncin w Belgii oraz w Baudin Chateauneuf w Châteauneuf-sur-Loire we Francji, po czym zostały przetransportowane drogami do portu rzecznego w Mertert w Luksemburgu, gdzie zostały zmontowane 2 miesiące później. Stary most został rozebrany podczas corocznego zamknięcia pomiędzy 4 a 11 czerwca, w sierpniu nowy stalowy łuk został umieszczony na swoim miejsce.

1 600 tonowy element centralny został podniesiony i ustawiony na specjalnych pontonach, w celu przetransportowania go 4km w górę rzeki, do miejsca docelowego w Grevenmacher, gdzie został obrócony o 90º, a następnie ustawiony na szczycie filarów podpierających po obu stronach rzeki. Podczas tej trwającej 3 godziny operacji, ruch na rzece został zamknięty, a pontonom z przęsłem towarzyszyły holowniki i jednostki odpowiednich służb.

Nowy most został następnie włączony do sieci drogowej, a prace wykończeniowe trwały do października 2013, kiedy to został oficjalnie otwarty.

Most Grevenmacher stanowi istotne połączenie pomiędzy dwoma krajami, dzięki któremu tysiące pracowników może codziennie znaleźć się w Luxemburgu. Zgodnie z badaniami wykonanymi przed przystąpieniem do budowy mostu Grevenmacher, dzienny ruch na starym moście z betonu zbrojonego kształtował się na poziomie 15 000 pojazdów. Nowa konstrukcja rozładowuje wzmożony ruch, a jej nowoczesny i estetyczny wygląd harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz.

Powered by aware