Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Esch/Alzette
 • Luxemburg
 • 2013 - 2014
 • Klient:
  Enovos Luxembourg S.A.
 • Biuro inżynieryjne:
  GK Engineering S.A.
 • Wykonawca:
  ASTRON Steel Construction
 • Zdjęcia:
  ArcelorMittal

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Plan parteru
  Plan I piętro
  Przekrój poprzeczny
  Przekroje poprzeczne
  Konstrukcja - szczegóły
  Karta produktu: Cofraplus 220
  Karta produktu: AngelinaTM Beams

Parking Enovos


Na pierwszy rzut oka projekt wydaje się dotyczyć klasycznego parkingu wielopoziomowego w konstrukcji stalowej. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak, że dzięki zastosowaniu nowego systemu stropów Cofraplus 220® w połączeniu z belkami ażurowymi AngelinaTM obiekt ten wyróżnia się otwartością i transparentną estetyką. Oprócz tego, zwraca on uwagę zoptymalizowanymi parametrami technicznymi, jak zredukowany ciężar dźwigarów, precyzyjne wstępne wygięcie i kontrola szerokości pęknięć, które uzyskano dzięki zastosowaniu Cofraplus 220®.

W związku z budową nowej siedziby luksemburskiego dostawcy energii Enovos na terenie byłej huty w Esch-sur-Alzette, zlokalizowanej w południowej części Luksemburga, zaplanowano także parking piętrowy w konstrukcji stalowej. Na 5 kondygnacjach ma znajdować się ok. 400 miejsc postojowych, wykonanych znaną techniką Split Level (półrampy), do których będzie można się dostać trzema zewnętrznymi klatkami schodowymi w konstrukcji betonowej.

Dla uniknięcia obciążeń (np. obciążeń termicznych) klatki schodowe umieszczono poza główną stalową strukturą nośną. Z wymiarami rzutu poziomego 32 m x 60 m i typowym wymiarem siatki 15,75 m x 5 m parking wpisuje się w sprawdzone rozwiązania i korzysta z elastycznych możliwości projektowania konstrukcji stalowej.

Ponieważ planowanie terenu na początku inwestycji nie było jeszcze zakończone, konieczne było uwzględnienie w fazie planowania rozmaitych warunków ramowych i ewentualnych opcji. Podłoże budowy ze względu na złą jakość gruntu wymagało posadowienia z użyciem pali. Zastosowanie belek o 5-metrowych rozpiętościach umożliwiło znaczną redukcję całkowitej ilości zastosowanych podpór.

Na wczesnym etapie planowania przewidziano dodatkowy wjazd na parking na poziomie 1, od strony południowej. Dzięki temu opcja ta została ujęta w organizacji wewnętrznych ramp, z półkondygnacji na półkondygnację. Ponadto, po tej stronie projektu możliwa była realizacja tylko 3 kondygnacji, ponieważ w tym miejscu wysokość budowli była ograniczona przez starą linię wysokiego napięcia. Ponieważ jednak linia ta w niedługiej przyszłości zostanie wyłączona z eksploatacji i zdemontowana, dzięki zastosowaniu konstrukcji stalowej późniejsze uzupełnienie projektu o 4 i 5 poziom jest osiągalne i łatwe do wykonania.

Innowacyjny system stropowy i sinusoidalne dźwigary ażurowe

Innowacyjność opisywanego projektu parkingu polega głównie na zastosowaniu nowego systemu stropowego Cofraplus 220® w połączeniu z dźwigarami ażurowymi AngelinaTM. Odstępy otworów dźwigara zostały dostosowane do szerokości konstrukcyjnej profilu stropowego, dzięki czemu powstaje smukła konstrukcja nośna o niestandardowej estetyce. W przeciwieństwie do standardowych pełnych dźwigarów stropowych, duże, sinusoidalne otwory zapewniają przejrzystość i widoczność poprzez wiele płyt stropowych.

Uzyskana transparencja na poziomie dźwigara i mniejsze zacienienie nadają parkingowi – pomimo ograniczonej wysokości w świetle 2,20 m (dolna krawędź dźwigara) – bardzo otwartą i jasną przestrzeń, która pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników obiektu i służy bezpieczeństwu.

Zmniejszony tonaż stali i wysoka dokładność wygięcia
Produkcja dźwigarów AngelinaTM przebiega podobnie jak w przypadku od dawna znanych dźwigarów ażurowych, poprzez cięcie tlenowe walcowanego na gorąco profilu bazowego wzdłuż jego środnika i późniejszym zespawaniu obu powstałych w ten sposób „przekrojów T”. Przekrój dźwigara AngelinaTM układa się jednak w ciągłą linię sinusoidalną, która może być dostosowana do wymogów indywidualnego projektu. Dzięki tej technice można zwiększyć powstającą wysokość profilu do około 1,5-krotności pierwotnej wysokości dźwigara, a odpady materiałowe są znacznie ograniczone.

Dźwigary AngelinaTM w projekcie Enovos opierały się na IPEO 400 w gatunku stali S460M dla dużych rozpiętości i na IPEA 330 w gatunku 460M dla nieco krótszych dźwigarów, które połączono  z podporami ramp. Linia cięcia, która ostatecznie określa geometrię otworów i nową wysokość całkowitą dźwigara, uwzględniała szerokość profili stropowych, 750-milimetrowy odstęp pomiędzy żebrami blachy profilowej, jak również wymogi statyczne i wysokość konstrukcyjną całej struktury stropu. Finalna wysokość dźwigara wynosi 575 mm, a jego nośność jest porównywalna z nośnością IPE 550. Określony i wymagany przepisami prawa budowlanego drenaż wymagał znacznego wygięcia dźwigara, które wynosiło 210 mm w fazie budowy, a później, ze względu na ciężar własny wylanego betonu, zmniejszyło się do 110 mm.

Duża rozpiętość i niewielka szerokość pęknięć
Dopuszczony do użytku system stropowy Cofraplus 220 (Niemiecka Aprobata Techniczna Z-26.1.55) opiera się na tradycyjnej koncepcji projektowej, zgodnie z którą 220 mm blacha profilowa po montażu służy jako platforma robocza między dźwigarami oraz przejmuje obciążenia zbrojenia i betonu podczas budowy.

W zależności od grubości blachy 1,0 mm, 1,13 mm lub 1,25 mm i wysokości betonu można osiągnąć rozpiętość powyżej 5,50 m bez dodatkowego podparcia montażowego. Rozpiętość do 10 metrów jest możliwa jedynie ze specjalnie skonstruowanym podparciem montażowym. W przypadku tego projektu nie zastosowano dodatkowego specjalnego podparcia, ze względu na fakt, iż rozpiętości wynosiły 5 metrów. Wysokość poziomu stropu nad żebrami wynosiła 80 mm, przy czym, zgodnie z aprobatą należało uwzględnić przesunięcie 20 mm w związku z użyciem elementu „Wing 20”,  co w rezultacie dało 100 mm wysokości betonu nad dźwigarem.

W trakcie montażu blachy zostały włożone w tak zwane „skrzydła” (Wings) dźwigara, a następnie zamocowane wkrętami samowiercącymi i przykręcone od dołu, wzdłuż spodu żebra. Beton wylany nad blachą i w „skrzydle”, dostaje się aż do środnika dźwigara stalowego i może się tam utwardzać. Takie rozwiązanie umożliwia projektowanie ciągłych płyt stropowych, które przenoszą duże obciążenia użytkowe. Dzięki temu rodzajowi ułożenia blachy profilowej możliwy jest również swobodny układ kołków sworzniowych. Skrzydła mają postać kształtek z blachy stalowej o grubości 3,0 mm, ze standardowego S235JR i w procesie wykończenia konstrukcji stalowej w zakładzie prefabrykacji są dospawywane do dźwigara, a następnie poddawane takiej samej technice zabezpieczenia przed korozją, jak dźwigar. W projekcie Enovos cała konstrukcja została ocynkowana ogniowo, co jest powszechnym sposobem stosowanym w budowie parkingów.

Nośność ciągłego systemu stropowego, który mimo nominalnej grubości otuliny zbrojenia Cnom = 50 mm nie wymaga dodatkowego wzmocnienia ze stali nierdzewnej, przekonuje korzystnymi parametrami w odniesieniu do pęknięć, zwłaszcza w zakresie momentu przeginającego powyżej dźwigara. Właściwości nośne systemu stropowego Cofraplus 220® są zbliżone do charakterystyki stropu płytowo-żebrowego. W przypadku betonu bez pęknięć sztywność stropu w płycie i powyżej podpory są zbliżone.

W kontekście trwałości, na żądanie inwestora przy planowaniu ograniczono średnią, obliczeniową szerokość pęknięć nad dźwigarem do 0,1 mm. Taki dodatkowy wymóg był możliwy do spełnienia poprzez zastosowanie prostego zbrojenia nad dźwigarem, jak również dzięki samej ciągłości systemu stropowego. Także po śrutowaniu powierzchni betonowej, które przeprowadzono w celu przygotowania powierzchni pod powłokę OS8, w zakresie powyżej dźwigara nie występowały pęknięcia, które wymagałyby dodatkowej obróbki.

Stosowana receptura betonu dla klasy wytrzymałości C35/45 obejmowała maksymalną wielkość uziarnienia 16 mm oraz 400 kg/m3 cementu bez dalszych dodatków. Konsystencja niezbędna do pompowania betonu przez przewód rurowy o długości niemal 50 m została uzyskana poprzez dodanie środka upłynniającego i była nadzorowana na placu budowy przez dostawcę gotowego betonu.

Projekt parkingu Enovos pozostaje w fazie bliskiej ukończenia. Obecnie przeprowadzane są prace związane z montażem fasady. Miejsca parkingowe są już jednak sukcesywnie udostępniane inwestorowi. Dzięki konstrukcji stalowej można w ten sposób korzystać z projektu jeszcze przed jego ostateczną realizacją.

Autorzy: mgr inż./MBA Christoph Radermacher, ArcelorMittal Construction, mgr inż. Marc May, ArcelorMittal Europe – Long Products

Powered by aware