Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA

 • Bertrange
 • Luksemburg
 • Architekt :
  Françoise Bruck, Thomas Weckerle
  Bruck + Weckerle Architekten
 • Zleceniodawca :
  Ministère des Travaux publics - Administration des Bâtiments publics, Luxembourg
 • Wykonawca :
  Konstrukcje stalowe: Timmers, Houthalen-Hechteren BE
 • Fotograf :
  © Bruck + Weckerle Architekten

SZCZEGÓŁY I LINKI

Wydział ds. utrzymania autostrad narodowych w Luksemburgu


Siedziba główna wydziału ds. utrzymania autostrad narodowych została zaprojektowana jako część obszernej koncepcji urbanistycznej i stanowi kompleks złożony z 10 budynków.

Nowe obiekty przeznaczone dla głównych prac zarządu autostrad Luksemburga (fr. Administration des Ponts et Chaussées) zajmują teren o około 7 ha powierzchni i są umiejscowione w strefie przemysłowej o różnym przeznaczeniu, w odległości około 10 km od miasta Luxemburg.

Na obiekty te składają się warsztaty i garaże, centralne magazyny soli wraz z silosami, laboratorium testowania materiałów oraz różnego rodzaju biura i pomieszczenia. Wiele budynków ciągle funkcjonujących na tym terenie zostanie przekształconych w taki sposób, aby pasowały do całości kompleksu.

Skala projektu, jego niejednorodne umiejscowienie urbanistyczne oraz potrzeba wykonania projektu w kolejnych etapach tak, aby operacje mogły być ciągle przeprowadzane na jednym miejscu, wszystko to wymagało skrupulatnego zaplanowania. Prosta struktura, która mogła być skopiowana i poszerzona, sprostała zarówno potrzebom kompleksowego programu, jak i funkcjonalnym wymaganiom dotyczącym czynności, które zakładała, jednocześnie respektując ograniczenia urbanistyczne.

Liniowe ustawienie garaży, równoległe do linii kolejowej i autostrady, które przylegają do terenu, zapewniły jego optymalne użytkowanie. Koncepcja nadaje kompleksowi budowlanemu jasno zdefiniowaną granicę zewnętrzną: operacje serwisowe mogą być przeprowadzane na samym terenie bez przeszkód. Co więcej, duże budynki garażowe pozwalają na akustyczne i wizualne monitorowanie bezpośredniego otoczenia terenu, które jest strefą mieszkalną. Na terenie są umiejscowione dwie szerokie strefy ruchu, które są dostępne dla wszystkich pojazdów służb, także dla ciężarówek o dużych promieniach skrętu.

Zarówno budynki, jak i linia obwodowa terenu jest zamknięta i platerowana jednolitą metaliczną strukturą w wyciskanym aluminium przypominającym anty-wypadkowe barierki autostradowe. Garaże i warsztaty z wpuszczanymi szklanymi bramami tworzą optymalne poziomy oświetlenia w pomieszczeniach. Regularny przekrój garaży odpowiada szerokości pojazdów, które są w nich przechowywane. Biura zarządu garaży, sale spotkań i stołówka zostały umiejscowione w taki sposób, aby były bezpośrednio dostępne z pozycji wejściowych na teren kompleksu. Peryferyjny parking dla personelu i gości został zaprojektowany tak, aby nie utrudniać ruchu pracowniczego na terenie siedziby głównej.

W głębi terenu znajdują się budynki o bardziej specyficznych funkcjach. Ich konkretne ograniczenia funkcjonalne i strukturalne spowodowały, że budynki te przyjęły nieco inne formy architektoniczne niż metaliczna forma garaży i warsztatów. Jeden z tych budynków centralnych to nowy magazyn soli zawierający główne zapasy soli, silosy i leje zasypowe. Budynek ten, razem z garażami i warsztatami, został ukończony w 2005 roku. Składa się on z dwóch hangarów, z których każdy ma pojemność 3.500 ton, łącznie z dwoma dwustutonowymi silosami.

Funkcja budynku jako magazynu soli wymagała użycia starannie dobranych materiałów, drewna i stali nierdzewnej, która nie będzie się szybko uszkadzać pod wpływem soli. Arkusze poliwęglanu półprzezroczystego użyte do okładania fasady zewnętrznej ujawniają leżącą u podstaw budynku strukturę drewnianą, powodując wzajemne oddziaływanie wnętrza z częścią zewnętrzną, poprzez interakcję pomiędzy światłem a jego odbiciami.

Profile Ażurowe – Potencjał Architektoniczny
Stalowe dźwigary, o łącznej liczbie 54 i o długości 20 metrów, znane pod nazwą Profili Ażurowych, wyprodukowane przez ArcelorMittal, zostały użyte jako wsparcie dachu dla wszystkich budynków "Ponts et Chaussées" w Bertrange.

Z punktu widzenia architekta, konstrukcje stalowe są zawsze szczególnie interesujące. W przeciwieństwie do budynków betonowych, gdzie z budowlanego punktu widzenia, jest mało opcji różnicowania struktury, budynek stalowy oferuje cały zakres możliwości pod tym względem.

Jeśli chodzi o budynki w Bertrange, było to dla nas jasne od początku, że struktura stalowa powinna tu pozostać widoczną cechą spełniającą rolę organizacyjną względem otaczającej ją przestrzeni.

Widoczne wsporniki (HEA 300) i dźwigary dachu (Profile Ażurowe) zapewniają wnętrzu rytm i ciągłość. Powoduje to wewnętrzną harmonię i uporządkowanie, które mają również pozytywny wpływ na personel i jego pracę.

Budynek wyposażony jest w relatywnie dużą liczbę instalacji technicznych, które muszą być ciągle modyfikowane i muszą odpowiadać najnowszym standardom technicznym. Co za tym idzie, okablowanie musi być stale podlegać rozbudowie.

Aby to ułatwić, architekci zaproponowali użycie Systemu Profili Ażurowych w dźwigarach dachu.

Główne zalety z architektonicznego punktu widzenia to:
- Okrągłe otwory w Belkach Komórkowych pozwalające na wysoki poziom elastyczności wymagany przy modyfikacji wyposażenia technicznego budynku.
- Wszystkie instalacje udogodnień technicznych (wentylacja, elektryczność, woda, sprężone powietrze) mogą być przeprowadzane wewnątrz dźwigarów.
- Uniknięto utraty jakiejkolwiek przestrzeni na poziomie dachu jako, że nie ma potrzeby umieszczania kabli poniżej poziomu dźwigarów.
- Ponadto, regularnie zaokrąglone otwory mają również walory estetyczne.
- Oryginalna jakość przestrzenna oraz efekt kadencji wywołany przez strukturę stalową pozostaną niezakłócone pomimo zmian w instalacjach technicznych, które nastąpią wraz z upływem czasu.


Text: Bruck + Weckerle Architects (Architekci Bruck + Weckerle).

Powered by aware