Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT I REALIZACJA


 • Warszawa
 • Polska
 • Biuro inżynieryjne
  GF-Mosty, Piekary Śląskie
 • 2013
 • Klient:
  ZMID - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
 • Wykonawca:
  INTERCOR
 • Zdjęcia:
  ZMID Warszawa

SZCZEGÓŁY I LINKI


  Przekrój poprzeczny A-A
  Przekrój poprzeczny B-B
  Przekrój poprzeczny
  Widok z boku
  Karta produktu: Dwuteowniki szerokostopowe europejskie HE
  Karta produktu: Histar®

Przebudowa ciągu ulic Marsa do Żołnierskiej w Warszawie


Ciąg ulic Marsa-Żołnierska przebiega przez tereny trzech dzielnic Warszawy i stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodnim obszarze stolicy. Jest również jedną z podstawowych tras, która wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Dzięki zastosowaniu belek HE 900 w gatunku stali HISTAR produkcji ArcelorMittal w konstrukcji wiaduktów udało się osiągnąć redukcję tonażu konstrukcji, kosztów wykonania oraz czasu realizacji.

Inwestycja polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (dzielnica Praga Południe) - Żołnierska (dzielnica Rembertów) na odcinku od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres projektu wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego. 

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie przebudowano ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej wraz z budową wiaduktów nad linią kolejową. Drugi etap przewiduje budowę dodatkowych wiaduktów w ul. Marsa (nad linią kolejową, skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); poszerzenie ul. Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię i budowę wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków. 

W styczniu 2011 roku firma ArcelorMittal skontaktowała się z firmą INTERCOR, która wygrała przetarg na realizację pierwszego etapu tego projektu dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Warszawa (ZDIM) i zaoferowała rozwiązanie zamienne do istniejącego projektu, wykonane przez pion techniczny ArcelorMittal w Luksemburgu (TECOM). Zakres prac firmy INTERCOR polegał na wykonaniu dwóch zewnętrznych wiaduktów (cały obiekt składa się z 4 wiaduktów – 2 mniejszych wewnętrznych i 2 większych zewnętrznych).

Belki ArcelorMittal
Zmiana projektu zakładała wykorzystanie dźwigarów walcowanych HE 900 w gatunku stali HISTAR460. Istotą proponowanej zmiany była oszczędność z tytułu tonażu konstrukcji (redukcja z ~930 ton na ~750 ton), skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie kosztów utrzymaniowych obiektu (mniejsza powierzchnia malowania o ~20%) oraz kosztów wykonania.

Prace budowlane związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji rozpoczęły się w marcu 2011 r. Długość przebudowanego odcinka drogi to około 890 metrów.

We wrześniu 2011 roku firma ArcelorMittal otrzymała zamówienie na dostawę stalowych dźwigarów z wykonanym podniesieniem wykonawczym – pozostałe prace prefabrykacyjne (spawanie, wiercenie, zabezpieczenie antykorozyjne) oraz montaż konstrukcji wykonywała firma INTERCOR. Autorem projektu zamiennego było biuro projektowe GF-Mosty z Piekar Śląskich. Dostawy elementów stalowych były prowadzone od końca września do listopada 2011 roku.

Zakres prac w ramach pierwszego etapu objął budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową. Wraz z jezdniami powstały na nich chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne o wysokości 5 metrów. Zmienił się również kształt skrzyżowań ul. Marsa z ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską/Rekrucką. Stara, wysłużona przeprawa nad linią kolejową została rozebrana.

Ulica Marsa z wiaduktami
Po zakończeniu przebudowy ulicy Marsa do dyspozycji kierowców są dwa nowe wiadukty (zewnętrzne) nad torami kolejowymi wraz ze ścieżką rowerową oraz ekranami akustycznymi. Pierwszy z nowych wiaduktów udostępniono do ruchu w styczniu 2013 r. Drugi we wrześniu tego samego roku. Na kluczowym odcinku ulica została poszerzona do czterech pasów w obu kierunkach.

Realizacja II etapu inwestycji przewidywana jest w latach 2015-2016.

Tekst: Constructalia & Wojciech Ochojski ArcelorMittal Commecial Long Poland

Powered by aware