Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

PROJEKT i REALIZACJA


 • Udine
 • Włochy
 • 2013
 • Architekt:
  L+ Partners, Milano
 • Biuro inżynieryjne:
  Studio d’ingegneria Suraci, Udine – ing. Giuseppe Suraci
 • Klient:
  ATON per il progetto S.r.l.
 • Wykonawca:
  Siram S.p.A., Rizzani de Eccher S.p.A.,
  CPL Concordia Soc. Coop., AR.CO. Lavori S.C.C.
 • Zdjęcia:
  Ing. G. Suraci

SZCZEGÓŁY i LINKI


  Konstrukcja
  Belki SFB
  Karta produktu: Belki asymetryczne SFB

Centrum usługowe oraz laboratoria w szpitalu Santa Maria Misericordia w Udine


Nowo wybudowane Centrum usługowe i laboratoria w szpitalu Santa Maria Misericordia w Udine stanowią przykład wykorzystania innowacyjnej, kompozytowej konstrukcji ze stali i betonu w obszarze występowania wstrząsów sejsmicznych. W budynku mieszczą się laboratoria zajmujące się badaniami różnego rodzaju: diagnostyką chorób patologicznych, analizą kliniczną, badaniami specjalistycznymi oraz dla przemysłu farmaceutycznego.

Budynek powstał na planie prostokąta i mierzy on 64 na 74 metry, składa się z czterech poziomów oraz piętra technicznego na samej górze. Kompaktowa bryła w kształcie prostopadłościanu, ma dwa wewnętrzne, rozmieszczone centralnie dziedzińce. Ciągły portyk wzdłuż obwodu wyposażony jest w kładkę z metalowej kraty, przeznaczoną dla służb konserwatorskich. Zewnętrzna elewacja składa się z dwóch warstw: wewnętrznej ściany, pokrytej malowanym szkłem, z oknami wstęgowymi, oraz zewnętrznej warstwy, którą stanowi wysunięta konstrukcja metalowa, dającej cień; została ona usytuowana i wyliczona tak, aby zapewnić optymalne promieniowanie słoneczne o każdej porze roku.

Cztery klatki schodowe znajdują się wzdłuż krótszej strony budynku, zaś windy, dziedzińce z zielenią oraz toalety umiejscowione są symetrycznie w centrum budynku.

Główna konstrukcja składa się z rdzenia centralnego wykonanego z żelbetonu, działającego jako system chroniący przed wstrząsami sejsmicznymi oraz konstrukcji ramowej ze stalowo-betonowych elementów kompozytowych do obciążeń pionowych. Stropy są wykonane z samonośnych, pustych w środku płyt betonowych, wykańczanych na miejscu. Belki są równo rozmieszczone wzdłuż filarów, a ich połączenia są wykonane w miejscach, w których nie ma naprężeń.

W trakcie poszczególnych faz budowy, ciężar stropów był oparty wyłącznie na metalowym szkielecie.

Po stwardnieniu mieszanki betonowej, belki cechują się zachowaniem typowym dla konstrukcji kompozytowej. Rozwiązanie konstrukcyjne wykorzystane dla systemu stropów nosi nazwę Slim Floor i jest promowane przez oddział ArcelorMittal Commercial Long z Turynu, we Włoszech, który zapewnił również wsparcie techniczne w fazie projektowania.

Istotą rozwiązania Slim Floor jest asymetryczna belka SFB, która składa się z kształtowników H z dolną stopką, która jest szersza niż stopka górna. Efekt ten uzyskuje się dzięki przyspawaniu płyty pod dolnym kołnierzem, co pozwala na podparcie płyty betonowej. Sworznie łącznikowe zostały przyspawane do środników belek, aby zapewnić idealne połączenie konstrukcji stalowej, zaś beton wylewany był na miejscu. Belki zostały przygotowane i wykończone do połączenia ze słupami.

Pionowe elementy konstrukcyjne są wykonane z kompozytowych słupów HPR, składających się z kształtowników H, częściowo zatopionych w betonie wylewanym na miejscu. Powłoka ta zwiększa standardową odporność na naprężenia słupów i chroni je przed ogniem.

Profile są wyposażone w sworznie przyspawane do ich środników, które pełnią podwójną funkcję przeciwdziałania przesuwania się dwóch materiałów i zapobiegania odkształcania się płyt ze środnikami pokrytymi żelbetonem. Słupy zostały przygotowane na połączenia węzłowe z belkami. W fazie wykonawczej przedsiębiorstwo (Rizzani de Eccher) szczególnie doceniło skrócenie czasu budowy, który oceniono na około 25 % zwyczajowego czasu, w porównaniu do budowy tradycyjnych konstrukcji betonowych.

Gdy budowa zbliżała się ku końcowi, zmniejszenie ograniczeń konstrukcyjnych zarówno dla poziomych, jak i pionowych elementów konstrukcyjnych stało się oczywiste i zmieniło się w wyróżniającą cechę tego budynku.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań kompozytowych ze stali i betonu, takich jak SlimFloor, nie zachodziła konieczność instalowania dodatkowych belek stropowych, umożliwiając tym samym montaż instalacji technicznych i maksymalizując wysokość stropu.

Wykorzystanie słupów kompozytowych wykonanych ze stali o jakości S355M także zaowocowało ogólnym zmniejszeniem rozmiarów słupów (od 0,8% do 0,25% powierzchni łącznej), co oznacza, że w tym przypadku można było uzyskać około 25 m2 dodatkowej przestrzeni.

Wykorzystane rozwiązania techniczne pozwoliły na uzyskanie oszczędności materiału zabezpieczającego przed pożarem. Jednocześnie kompozytowe rozwiązanie dla tego projektu osiąga rzeczywistą odporność ogniową do R90.

(Skrócona i zaadaptowana wersja artykułu autorstwa inż. Giuseppe Suraciego "Prefabbricazione strutturale negli edifici civili")

Powered by aware