Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Oprogramowanie


Oprogramowanie do obliczeń i projektowania struktur stalowych

Przedstawiamy zbiór producentów programów obliczeniowych i projektowych konstrukcji stalowych, a także bezpłatne oprogramowanie ArcelorMittal Commercial Sections: rozwiązania ze stali, systemy zespolone, oprogramowanie dla profili ażurowych...


Darmowe programy do projektowania rozwiązań zespolonych

Oprogramowanie do wstępnego projektowania i obliczania odporności i sztywności rozwiązań zespolonych: belek, słupów oraz łączeń belka-słup.


Bezpłatne oprogramowanie do obliczeń ochrony przeciwogniowej

Oprogramowanie skoncentrowane na obliczeniach wytrzymałości ogniowej i optymizacji belek zespolonych, a także obliczeniach temperatur gazów i stali w warunkach pożaru.


Darmowe oprogramowanie do wstępnego projektowania mostów

Darmowe programy wspomagające wstępne projektowanie struktur z belek i słupów stalowych oraz betonu (infrastruktura, mosty, kładki) zgodnie z aktualnymi normami. Oprogramowanie to nie służy do przygotowania ostatecznego projektu.


Wytrzmałość budynku w strefie aktywnej sejsmicznie

Symulacja trzęsienia ziemii "ad hoc", która pozwala obliczyć wytrzymałość budynku oraz wprowadzenie prętów żebrowanych w kolumny wspierające (mechanizm "Soft-Storey").


Bezpłatne oprogramowanie do projektowania z użyciem grodzic

Program do wstępnego projektowania wspornikowych lub kotwionych stalowych ścianek szczelnych. Oprogramowanie to nie służy do przygotowania ostatecznego projektu.


Oprogramowanie do oszacowania kosztów oraz oceny cyklu życia obiektów

Bezpłatne oprogramowanie pomocne w szacowaniu kosztów i ich ograniczaniu. Międzynarodowy słownik techniczny zawiera 4000 wyrażeń używanych w sektorze stalowych budowli.


Powered by aware