Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Produkty

Konstrukcje

Zestaw elementów (słupki, belki, kotwy, listwy, itd.) stanowiących szkielet budynku. Sposób w jaki elementy szkieletu są zbudowane, umieszczone i połączone.


Stropy

Złożone poziome powierzchnie lub platformy oddzielające dwa kolejne piętra w konstrukcji i przenoszące obciążenia funkcjonalne budynku.


Pokrycia dachowe

Szczelne części stanowiące przykrycie górnej części budynków.


Elewacje

Elementy stanowiące zewnętrzną okładzinę budynku.


Rozwiązania konstrukcyjne

Zestaw elementów budowlanych, które razem współpracują aby stworzyć kompletne rozwiązania konstrukcyjne.


Inżynieria lądowa i wodna

Stalowe produkty związane z konstrukcją budowli inżynierskich.


Elementy dekoracyjne

Stalowe elementy stosowane jako dekoracja zwenętrzna lub wewnętrzna, osłony przeciwsłoneczne, dekoracyjna stal nierdzewna.


Armatura stalowa do betonu

Różne rozwiązania mające na celu wzmocnienie betonowych struktur: stalowe włókna, zespawane kraty, okrągłe pręty stalowe, itp.


Powered by aware