Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Ugitop

OPIS


Stal nierdzewna
Pokrycia dachowe - Fasady - Dekoracje
Wtapia się w każdy rodzaj środowiska, zarówno wiejskie jak i miejskie, tradycyjne i pasuje do budynków we wszystkich stylach.

Estetyka:
- jednorodny wygląd powierzchni
- utrzymanie jednorodnego wyglądy w wyrobach przetwarzanych
- powierzchnia zawsze matowa

Właściwości mechaniczne:
- wysoka odporność na korozję
- łatwo kombinuje się z innymi materiałami (szkło, beton, drewno)
- niski współczynnik ciągliwości
- wysoka wytrzymałość na silne wahania temperatur
- zapewnia dobrą wytrzymałość
- podwyższone właściwości mechaniczne
- nadaje się w 100% do recyklingu

Dostępność:
- dwa gatunki stali: 1.4301 (304) i 1.4404 (316L)
- szerokość do 1500mm.
- grubości od 0,4 do 2 mm.
- dostarczany jest w zwojach, rolach lub arkuszach.

  Właściwości mechaniczne

WYBÓR GATUNKU

  Przewodnik wyboru gatunku stali

WNĘTRZE

A: miejsce o nieznacznej lub średniej wilgotności powietrza.

B: miejsce o dużej lub bardzo dużej wilgotności powietrza:
znaczne skupisko ludzi lub zwierząt, niedostateczna wentylacja, szkodliwe opary (bliskość zakładów papierniczych, składowiska odpadów, hałdy, itp.) lub występowanie korodogennej atmosfery (zakłady chemiczne, emisje substancji żrących), nawet o niewielkim natężeniu.

NA ZEWNĄTRZ

Warunki wiejskie, bez zanieczyszczeń atmosferycznych: w pobliżu zabudowy mieszkalnej, bez szczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Warunki miejskie lub przemysłowe normalne: w pobliżu miejskiej zabudowy mieszkalnej lub w strefach zakładów przemysłowych, w których mogą występować dymy lub gazy zwiększające agresywność korozyjną powietrza, lecz o niewielkim natężeniu.

Warunki miejskie lub przemysłowe surowe: bliskość przemysłu emitującego gazy silnie zanieczyszczające atmosferę: rafinerie, spalarnie śmieci, gorzelnie, zakłady chemiczne, zakłady papiernicze. Nie jest istotne, czy występujące emisje gazów zwiększają stopień agresywności powietrza sporadycznie, czy też w sposób ciągły.

Warunki morskie:
- strefa położona w pasie między 10 i 20 km od brzegu morza: poza zasięgiem morskiej mżawki i pylenia piasku,
- warunki morskie między 3 i 10 km od brzegu morza,
- strefa nadmorska: położona ponad 3 km od brzegu morza, niepozostająca pod wpływem alg morskich,
- mieszane: powietrze morskie, lecz nie występują czynniki zwiększające jego agresywność.

Warunki szczególne: środowisko takie samo jak opisane powyżej, w którym jednakże występują czynniki zwiększające agresywność powietrza z powodu: piasku nanoszonego przez wiatr, bardzo wysokiej temperatury powietrza, bardzo dużej wilgotności powietrza.

ZALECENIA


UŻYWANIE ORAZ CZYSZCZENIE STALI NIERDZEWNEJ

- stosować się do wszystkich wymagań jakość określonych w projekcie;

- nie dopuszczać do jakiegokolwiek kontaktu z substancjami chloro- lub fluoropochodnymi;

- nie dopuszczać do jakiegokolwiek zanieczyszczenia żelazem na budowie. Wszystkie prace ze stalą nierdzewną (takie jak obróbkę mechaniczną, czy montaż) należy wykonywać używając wyłącznie specjalistycznych narzędzi;

- używać odpowiednich rozwodnionych (50%) środków czyszczących uzyskanych na bazie kwasu ortofosforowego;

- nie używać nadmiernych ilości środków czyszczących (wytrawiających);

- w przypadku używania tej stali w konstrukcjach dachowych, stosować się należycie do instrukcji lutowania i oczyszczania;

- przy konserwowaniu powierzchni, stosować się do instrukcji prowadzenia prac porządkowych na budowie oraz utrzymania czystości i porządku.

 

Powered by aware