Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Panele elewacyjne Hairplan

Specjalnie uformowany kształt paneli elewacyjnych Haiplan PF, PS i PW ogranicza do minimum ilości potrzebnych obróbek do wykończenia elewacji. Układane pionowo, poziomo lub ukośnie tworzą atrakcyjną i wolną od łączników powierzchnię fasad. Panele można instalować do kaset lub ścian murowanych bezpośrednio lub przy użyciu listwy montażowej.

Różnorodność kształtów, wymiarów i kolorystyki paneli stwarza nieograniczone możliwości zastosowania również w połączeniu z tradycyjnymi materiałami jak szkło, beton, czy aluminium. Są dostępne w kolorach palety RAL oraz w palecie kolorów niestandardowych Arval – Colorissime.

Hairplan PFHairplan PSHairplan PWMONTAŻ - UKŁAD PIONOWY


1 Ułożenie kaset zgodniez z zasadami montażu
2 Montaż osłony
3 Ułożenie izolacji:
- wewnątrz płyt
- z przodu płyt (grubość izolacji ≤ 60 mm - gęstość ≥ 20 kg/m3)
4 Ułożenie blach HAIRPLAN 300 (patrz schemat poniżej pod kątem rozkładu mocowań)
E1 maksymalny rozstaw pomiędzy dwiema poziomymi liniami mocowań równy szerokoości kasety
E2 maksymalny rozstaw równy 1,60 m pomiędzy dwoma kolejnymi mocowaniami usytuowanymi na tej samej osi pionowej
A 1 mocowanie na panel HAIRPLAN na krańcach
B 1 mocowanie na kasetę na krawędziach pionowych (brzeg obudowy)HAIRPLAN 300 (patrz schemat poniżej pod kątem rozkładu mocowań).


1 montaż osłony
2 ułożenie paneli HAIRPLAN 300
3 Mocowanie na wszystkich listwach
l: dopuszczalna rozpiętość

WAŻNE:
1. Zweryfikować poziom pierwszego panelu zanim zostanie zamocowany.
2. Dbać o dokładne obracanie paneli, aby uzyskać stałe łączenie.
3. Nie naciskać na blachy podczas mocowania, aby uniknąć wszelkich deformacji.

Więcej przypadków montażu oraz przykłady zamocowań: Pobierz katalog PDF (Kliknij na Prośba o katalog w górnej części ekranu).

MONTAŻ - UKŁAD POZIOMY


1 Ułożenie kaset zgodnie z zasadami montażu
2 Montaż osłony
3 Ułożenie izolacji:
- wewnątrz płyt
- z przodu płyt (grubość ≤ 20 kg/m3, Wysokość pośredniej konstrukcji = grubość izolacji + 20 mm)
4 Montaż regulowanej konstrukcji pośredniej
a. ustawić konstrukcję pośrednią po prawej stronie
b. rozstawić ją w odległości równej (l), której wielokrotność równa jest (L)
c. zamocować konstrukcję pośrednią na wszystkich kasetach każdego słupa
5 Ułożenie paneli HAIRPLAN 300
6 Mocowanie łącznikami na wszystkich pośrednich elementach podkonstrukcji
A: Kierunek układania paneli HAIRPLAN 300: od dołu do góry
l: dopuszczalna rozpiętość ≤ 2,00 m

WAŻNE:
1. Zweryfikować poziom pierwszego panelu zanim zostanie zamocowany.
2. Dbać o dokładne obracanie paneli, aby uzyskać stałe łączenie.
3. Nie naciskać na blachy podczas mocowania, aby uniknąć wszelkich deformacji.


1 montaż osłony
2 ułożenie paneli HAIRPLAN 300
3 Mocowanie na wszystkich listwach
l: dopuszczalna rozpiętość

Więcej przypadków montażu oraz przykłady zamocowań: Pobierz katalog PDF (Kliknij na Prośba o katalog w górnej części ekranu).

PRZYKŁADY REALIZACJI


Budynek: INTERSOL w Radomiu
Produkt: Hairplan PS 300
Kolor: Chesnut 78B5, RAL 9006
Powłoka: Hairplus 25 μm


Budynek: Renault Truck (01)                                                   Budynek: Millenium Plaza
Architekt: Pierre Barillot                                                           Architekt: Opus 5, Bruno Decaris
Wykonawstwo: ECB                                                               Wykonawstwo: Etanchisol

Powered by aware