Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Blachy grube

ArcelorMittal oferuje szeroki wachlarz blach grubych. Stale wymienione poniżej znajdują swe zastosowanie głównie w budownictwie i inżynierii lądowej:

Stal o wysokiej wytrzymałości do formowania na zimno - stal walcowana termomechanicznie

Standard: EN 10149-2
S315MC, S355MC, S420MC, S460MC

Zastosowanie: niskostopowa stal o bardzo wysokiej wytrzymałości; wykorzystywana głównie w budowie mostów, zbiorników, pylonów i innych konstrukcji architektonicznych.

  Arkusz danych technicznych: Stal o wysokiej wytrzymałości do formowania na zimno - stal walcowana termomechanicznie (H20) - EN

Stale konstrukcyjne

Te węglowo-manganowe stale o gwarantowanej minimalnej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie mają korzystne wskaźniki plastyczności i wytrzymałości.

Grupy jakościowe J0, JR, J2 i K2 różnią się między sobą wymaganą energią łamania (próba udarności sposobem Charpy'ego).

Standard: EN 10025-2
S235JR/S235J0/S235J2+N/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2+N/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2+N/S355J2/S355K2+N/S355K2, S185, E295, E335, E360

Zastosowanie: stale konstrukcyjne stosowane głównie w konstrukcjach budynków oraz inżynierii mechanicznej.

  Arkusz danych technicznych: Stale konstrukcyjne (H30) - EN

Spawalne gatunki stali drobnoziarnistej – walcowane termomechanicznie

Spawalne stale konstrukcyjne drobnoziarniste są walcowane termomechanicznie, co daje lepszą wydajność spawania stali w porównaniu z gatunkami normalizowanymi.

Standard: EN 10025-4
S275M/S275ML, S355M/S355ML, S420M/S420ML, S460M/S460ML

Zastosowanie: stale stosowane głównie w spawalnych elementach, które muszą wytrzymać wysokie poziomy naprężenia, w takich aplikacjach jak mosty, pylony i inne konstrukcje architektoniczne.

  Arkusz danych technicznych: Spawalne gatunki stali drobnoziarnistej – walcowane termomechanicznie (H40) - EN

Spawalne gatunki stali drobnoziarnistej – normalizowane bądź walcowane

Standard: EN 10025-3
S275N/S275NL, S355N/S355NL,S420N/S420NL, S460N/S460NL

Zastosowanie: stale stosowane głównie w spawalnych elementach, które muszą wytrzymać wysokie poziomy naprężenia (np. w turbinach wiatrowych).

  Arkusz danych technicznch: Spawalne gatunki stali drobnoziarnistej – normalizowane bądź walcowane (H41) - EN

Spawalne gatunki stali konstrukcyjnej przeznaczone do budowy stałych konstrukcji na morzu

Oferta ta opiera się na stali walcowanej termomechanicznie (M) lub znormalizowanej (N), jest w fazie rozwoju dla poprawy wskaźników wykonalności i spawalność.

Standard: EN 10225
S355G2+N, S355G3+N, S355G5+M, S355G6+M, S355G7+N, S355G7+M, S355G8+N, S355G8+M, S355G9+N, S355G9+M, S355G10+N, S355G10+M

Zastosowanie
: gatunki stali wykorzystywane do konstrukcji platform morskich turbin wiatrowych.

  Arkusz danych technicznych: Spawalne gatunki stali konstrukcyjnej przeznaczone do budowy stałych konstrukcji na morzu (H50) - EN

Blachy grube: Informacje ogólne

  Tabela wymiarów

Poniższe dokumenty prezentują pełną ofertę blach grubych produkowanych w zakładach ArcelorMittal w Gijón (Hiszpania) and Galati (Ruminia):

  Oferta ArcelorMittal Gijón
  Oferta ArcelorMittal Galati

Certyfikat

Niektóre gatunki stali produkowane w zakładzie ArcelorMittal Gijón zostały certyfikowane przez francuską instytucję certyfikującą AFNOR i są ujęte w wykazie certyfikowanych produktów AF Acier:

  NF Acier: Lista certyfikowanych gorącowalcowanych produktów płaskich - ArcelorMittal Gijon (Hiszpania)
Powered by aware