Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Ściany kombinowane HZ-M/AZNowy profil HZ-M
W 2008 roku grupa ArcelorMittal wprowadziła na rynek nowe profile HZ-M, jako altenratywę HZ o lepszych właściwościach mechanicznych. Profile HZ-M o wysokości 1100 mm mają nawet o 30% większy wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu sprężystym od najwyższych profili z serii HZ w standardowych ściankach kombinowanych HZ/AZ.

W skład systemu ścian kombinowanych HZ-M/AZ wchodzą:

- grodzice królewskie HZ-M pełniące rolę elementów nośnych,
- grodzice AZ pogrążane pomiędzy profilami HZ, które pełnią rolę elementów wypełniających,
- specjalne profile narożne służące do połączenia ze sobą profili HZ z grodzicami AZ: profile RZD/RZU i RH.

Maksymalne długości walcowanych grodzic:
HZ-M:                  33,0 m
AZ:                      31,0 m
RZD / RZU / RH:  24,0 m

Dłuższe grodzice dostępne na życzenie.

Dzięki dużemu wyborowi profili głównych i wypełniających, które można ze sobą łączyć w dowolnych kombinacjach, istnieje szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiający zoptymalizowanie projektowanej konstrukcji.

Zastosowanie
Ściany kombinowane znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których tradycyjne rozwiązania wykonane przy wykorzystaniu wyłącznie grodzic okazują się mieć zbyt małą nośność. Dodatkowo profile HZ są w wielu projektach wykorzystywane jako elementy przekazujące na grunt obciążenia pionowe.

Głównym obszarem wykorzystania ścian kombinowanych HZ-M/AZ są głębokie nabrzeża portowe.

  Ściany kombinowane HZ-M/AZ: wymiary

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Powered by aware