Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Grodzice zimnogięte PAZGrodzice kształtowane na zimno produkowane przez ArcelorMittal są od wielu lat powszechnie stosowane w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym.

Technologia pogrążania grodzic kształtowanych na zimno nie różni się od technologii pogrążania grodzic gorącowalcowanych.

Zastosowania:
- ochrona brzegów rzek, kanałów i zbiorników wodnych przed erozją i zniszczeniem,

- nabrzeża małych portów na wodach śródlądowych,

- ściany oporowe o niskiej lub średniej wysokości,

- obudowy płytkich wykopów,

- przegrody zabezpieczające przed wyciekiem lub przemieszczaniem się substancji niebezpiecznych (przy tego typu zastosowaniach istnieje możliwość uszczelnienia zamka przed wprowadzeniem grodzicy w grunt np. substancją na bazie bitumów),

- ekrany akustyczne (w tym zastosowaniu do grodzic są mocowane płyty dźwiękochłonne).

Grodzice PAU/PAL znajdują zasotoswanie zarówno jako elementy konstrukcji stałych, jak i tymczasowych.

Pale narożne i specjalne.
Spawając lub gnąc grodzice jesteśmy wstanie wykonać każdy rodzaj pala narożnego lub specjalnego.

  Grodzice zimnogięte PAZ: wymiary

WŁAŚCIWOŚCI

Grodzice w gatunkach stali: S235, S275 i S355.

Wskaźnik wytrzymałości: od 100 do 2200 cm3/m.

Stała grubość ścianek profili: od 3 do 9 mm dla całego programu sprzedaży.

Ekonomiczność: zoptymalizowany stosunek wskaźnika wytrzymałości do ciężaru ścianki.

Duża szerokość profili (660 - 922 mm) przyspiesza proces pogrążania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, ArcelorMittal jest w stanie dostarczyć grodzice z powłoką każdego typu dobraną ze względu na konkretne zadania. Oferujemy różne rodzaje rozwiązań zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych. Oferujemy nie tylko powłoki bitumiczne i nakładanie podkładu malarskiego, ale także rozwiązania z wieloma warstwami malarskimi lub galwanizacją. Nasza wiedza umożliwia nam wykonywanie powłok specjalnych.

Istnieje oczywiście możliwość częściowego pokrycia grodzic farbami na placu budowy po ich zainstalowaniu. Takie rozwiązanie jest kompromisem między trwałością, a ekonomią.

Wszystkie profile typu U i Z posiadają zamek Larssena i mogą być łączone ze sobą. Ta zasada obowiązuje również dla innych typów profili z wyjątkiem profili typu LS i JSP. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym przed łączeniem tego typu profili.

Zaleca się, aby producent był pooinformowany przez kupującego w czasie zamówienia, jeżeli kupujący zamierza przeprowadzić jakąś obróbkę powierzchni na tym produkcie po jego dostawie.

Powered by aware