Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Grodzice zimnogięte RCProfil do obudowy wykopów RC

Wykorzystywane przede wszystkim do obudowywania ścian wykopów liniowych pod wodociągi i kanalizacje czynią pracę ludzi bezpieczniejszą. Grodzice te posiadają zachodzące na siebie korytkowe zamki, dzięki czemu opory przy wprowadzaniu tych grodzic w grunt są mniejsze.

Pale narożne i specjalne

Spawając lub gnąc grodzice jesteśmy wstanie wykonać każdy rodzaj pala narożnego lub specjalnego.

  Zobacz tabelę wymiarów

GATUNKI STALI

Na prośbę klienta możemy dostarczyć grodzice w innych gatunkach stali.

  Zobacz tebelę

OCHRONA POWIERZCHNI

Ochrona powierzchni:

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, ArcelorMittal jest w stanie dostarczyć grodzice z powłoką każdego typu dobraną ze względu na konkretne zadania. Oferujemy różne rodzaje rozwiązań zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych. Oferujemy nie tylko powłoki bitumiczne i nakładanie podkładu malarskiego, ale także rozwiązania z wieloma warstwami malarskimi lub galwanizacją. Nasza wiedza umożliwia nam wykonywanie powłok specjalnych.

Istnieje oczywiście możliwość częściowego pokrycia grodzic farbami na placu budowy po ich zainstalowaniu. Takie rozwiązanie jest kompromisem między trwałością, a ekonomią.


TOLERANCJE

Tolerancje wymiarowe.
Nasze kształtowane na zimno grodzice spełniają wszystkie wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-EN 10249-2 "Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów".

Instalacja.
Można stosować te same metody instalacji jakie stosujemy w przypadku grodzic
gorącowalcowanych.

WARUNKI DOSTAWY

Wszystkie profile typu U i Z posiadają zamek Larssena i mogą być łączone ze sobą. Ta zasada obowiązuje również dla innych typów profili z wyjątkiem profili typu LS i JSP. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym przed łączeniem tego typu profili.

Zaleca się, aby producent był pooinformowany przez kupującego w czasie zamówienia, jeżeli kupujący zamierza przeprowadzić jakąś obróbkę powierzchni na tym produkcie po jego dostawie.
   

Powered by aware