Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Profile GUProfile GU są to grodzice gorącowalcowane. Grodzice mogą być dostarczone jako pojedyncze lub podwójne.

Maksymalne długości walcowanych grodzic:
Grodzice pojedyncze - 24
Grodzice podwójne - 22
Dłuższe grodzice dostępne na życzenie.
Zamki grodzic podwójnych mogą zostać zaciśnięte na życzenie klienta.

Otworowanie:
Na życzenie: ø = 50 mm / Y= 200 mm

Tolerancje wykonania zgodne z PN/EN 10248-2.
Certyfikaty hutnicze Zgodne z PN/EN 10204.

  Dane techniczne Profili GU

NOWA SERIA GUGłówne ulepszenie w nowej serii GU polega na zmianie kształtu zamka grodzicy w taki sposób, aby stał się on w pełni kompatybilny z zamkami grodzic produkowanych przez ArcelorMittal na walcowniach w Belval i Rodange w Luksemburgu.

Drugim ulepszeniem jest optymizacja grubości ścianek grodzic w zakresie wskaźnika wytrzymałości 600-800 cm3/m. Dzięki temu profile są bardziej ekonomiczne.

  Nowa seria GU-N i GU-S
Powered by aware