Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Profile o prostych środnikachZ grodzic o płaskich środnikach, nazywanych czasem grodzicami płaskimi, wykonuje się cylindryczne grawitacyjne konstrukcje, które są samostateczne po wypełnieniu ich gruntem.

Ponieważ konstrukcje z grodzic płaskich zachowują stateczność dzięki swojemu kształtowi, a nie dzięki zagłębieniu ich w grunt znajdują one zastosowanie w sytuacjach gdy płytko zalegają warstwy skał, płytko zalegają warstwy wód artezyjskich lub gdy nie można wykonać kotwienia. Konstrukcje te są również wykorzystywane jako obudowy bardzo głębokich wykopów. Wykonuje się z nich także bardzo głębokie nabrzeża.

Ze względu na taki charakter pracy tych konstrukcji, najważniejszym parametrem charakteryzującym płaską grodzice jest jej wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość ta jest funkcją gatunku stali i grubości ścinki profilu.

  Profile o prostych środnikach: wymiary

WARUNKI DOSTAWY

Możliwości dostawy:

Wszystkie profile serii PU, PU-R, AU i AZ posiadają zamek Larssena o identycznym kształcie, dzięki czemu istnieje możliwość łączenia tych grodzic ze sobą. Jednak ze względu na minimalne różnice w kształcie, również  Larsenowskich, zamków grodzic LS, JSP i serii GU, nie możemy w pełni zagwarantować połączenia w zamkach grodzic tych serii z grodzicami wymienionymi wyżej. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym przed próbami łączenia ze sobą tych profili.

Grodzice mogą być także dostarczone jako sparowane ze sobą z zaciśniętymi zamkami. Istnieje także możliwość otworowanie grodzic, malowania, wykonywania elementów narożnych i pali skrzynkowych.

Powered by aware