Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Walcówka okrągła gładka i profilowa

Walcówka okrągła gładka

Walcówka (5,5-21mm) produkowana jest z kęsisk odlewanych na maszynach COS. Wytopy pochodzą głównie z procesu konwertorowo-tlenowego, a niektóre gatunki z procesu złomowego.

Zastosowanie walcówki:

  • walcówka ze stali węglowej ogólnego przeznaczenia
  • na drut spawalniczy
  • na druty i liny
  • do produkcji sprężyn
  • na śruby i nakrętki
  • stale automatowe
  • na łańcuchy
  • stale do ulepszania cieplnego
  • walcówka ze stali niskowęglowej do ciągnienia
  • walcówka ze stali wêglowej konstrukcyjnej ogólnego i określonego przeznaczenia.

  Karta produktu: Walcówka okrągła gładka (.pdf)

Walcówka profilowa


Powered by aware