Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Kształtowniki równoramienne: L 300 x 300 i L 250 x 250

Pierwotnie rozwiązanie to zostało opracowane na potrzeby konstrukcji stalowych słupów kratowych, wież farm wiatrowych, słupów transmisyjnych i antenowych oraz innych aplikacji w konstrukcjach stalowych. ArcelorMittal oferuje teraz nowy rodzaj walcowanego na gorąco kątownika równoramiennego.

Kształtowniki mają maksymalnie 300mm długości oraz ścianki od 18 do 35mm grubości. Możliwe jest wykonanie przekroju o innej grubości na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

  Broszura: Nowe kształtowniki równoramienne: L 300 x 300 i L 250 x 250

Wraz z wzrostem wysokości słupa nośnego elektrowni wiatrowej, w znaczący sposób wzrasta jej wydajność. Maksymalna wysokość wież o przekroju rurowym wynosi około 100m i wynika z ograniczeń konstrukcyjnych, natomiast wieże kratowe mogą osiągać znacznie większe wysokości będąc jednocześnie bardziej ekonomicznymi rozwiązaniami. Wieże z odciągami linowymi mogą osiągać wysokości ponad 500 metrów.  

Dlaczego wieże kratowe?
Dzięki swojej transparentności, kratownice są o wiele mniej widoczne oraz narażone na działanie wiatru. Porównując konstrukcje kratowe wież farm wiatrowych z rurowymi przy założeniu tych samych parametrów użytkowych wieży, tj. wysokość wieży oraz moc generatora, wieże kratowe oferują znaczne korzyści. Możliwe jest osiągnięcie około 60% oszczędności z tytułu zużycia stali. Dodatkowe korzyści płyną z ograniczenia kosztów wytworzenia oraz montażu konstrukcji dzięki niewielkim wymiarom elementów montażowych, możliwe jest również wykonywanie wież w miejscach do tego nie przystosowanych. Korzystanie z technologii wież kratowych wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój, natomiast wykorzystanie zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci ocynkowania ogniowego ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

Warunki dostawy:
•Wymiary zgodnie z tabelą dostępną w broszurze.
•Stal w gatunku S355m zgodnie z EN 10025-4:2004.
•Tolerancje walcownicze zgodnie z EN 10056-2:1994.
•Klasa powierzchni zgodnie z EN 10163-3:2004, klasa C, podklasa 1.
•Rodzaj atestu hutniczego do uzgodnienia przy zamówieniu.
•Znak CE
•Minimalny tonaż zamówienia: 20 ton profilu w danym gatunku lub na podstawie ustaleń z hutą.


Powered by aware