Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Belki i słupy kompozytowe

Kompozytowe konstrukcje stalowo-betonowe obejmują mechniczne połączenie belki z płytą betonową w celu optymalizacji materiałów.

Wzmocniona płyta betonowa, które działa już jako pozioma powierzchnia nośna, jest zastosowana jako składnik sprężenia części kompozytowej. W ten sposób zwiększa się zarówno wytrzymałość jak i sztywność belki.

Podobnie, beton i stal mogą być łączone w słupach kompozytowych, przy zastosowaniu różnych kształtowników.

W przypadku budynków wielopiętrowych, zastosowanie słupów kompozytowych (kształtowników pokrytych żelbetem) przyczynia się nie tylko do ochrony przeciwpożarowej, ale także do przeniesienia obciążeń pionowych, co zapewnia stabilność konstrukcji oraz znacznie zmniejsza przekrój poprzeczny i liczbę wymaganych podpór (słupów).

Wydrążony kształt części H oznacza, że kształtowniki mogą być wypełnione betonem pomiędzy stopami zanim są montowane, eliminując w ten sposób koszty deskowań.
Technika ta pozwala również na pozostawienie widocznymi metalowych część powierzchni dla celów architektonicznych.

Konstrukcje kompozytowe oferują niezrównane właściwości zwłaszcza w rejonach zagrożenia sejsmicznego.


Powered by aware