Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Blachy grube

ArcelorMittal Poland produkuje blachy grube ze stali niestopowych i stopowych (w tym narzędziowych) oraz ze stali o specjalnym przeznaczeniu.

Blachy produkowane mogą być w następujących grubościach oraz wymiarach arkuszy:


UWAGI:
1. Maksymalny ciężar blachy wynosi 9,4 Mg.
2. Dla poszczególnych asortymentów mogą występować ograniczenia wymiarów związane z wielkością możliwego do użycia wsadu, gabarytów urządzeń produkcyjnych, itp.
3. Możliwe dostawy blach małogabarytowych (tj. 1000 x 2000, 1500 x 3000) w ograniczonych ilościach po wcześniejszym uzgodnieniu.

ArcelorMittal Poland wytwarza blachy zgodnie z normami polskimi lub zagranicznymi, przepisami okrętowych towarzystw klasyfikacyjnych, instytucji dozorowych lub w oparciu o własne warunki techniczne. Posiadamy dopuszczenia do wytwarzania wyrobów na urządzenia ciśnieniowe i dźwignicowe wydane przez UDT oraz certyfikat zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową PED/97/23 EG i Dyrektywą Budowlaną 89/106/EWG (znak CE).

Powered by aware