Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

HISTAR® i FRITENAR® - stale o wysokiej wytrzymałości

Stale ze znakiem handlowym HISTAR® i FRITENAR® spełniają wszystkie wymagania norm dotyczących stali konstrukcyjnej. Przekraczają te wymagania i oferują dodatkowe gwarancje.

HISTAR® i FRITENAR® są gatunkami stali konstrukcyjnej o małej zawartości węgla, wysokiej wytrzymałości, dobrej udarności, doskonałej spawalności. Stale HISTAR® są dostępne o granicy plastyczności 355 MPa i 460 MPa, stale FRITENAR® są dostępne z 355 MPa.

Zastosowanie innowacyjnej wykańczającej obróbki cieplnej (hartowanie i samoodpuszczanie) pozwala wszystkim gatunkom HISTAR®, w przeciwieństwie do większości standardowych gatunków, zaoferować gwarantowane wartości granicy plastyczności dla całego zakresu produktów.

Porównanie pomiędzy granicą plastyczności gatunku stali HISTAR® a konwencjonalnymi gatunkami zostało pokazane na rysunku:Gatunki stali dla zastosowań przybrzeżno-morskich

HISTAR® Offshore i FRITENAR® Offshore są gatunkami stali konstrukcyjnych specjalnych przeznaczonymi do zastosowań przybrzeżnomorskich.

W porównaniu do gatunków HISTAR® i FRITENAR®, gatunki przeznaczone do zastosowań przybrzeżno-morskich oferują następujące dodatkowe cechy:

- poprawione własności okształceń na wskroś w odniesieniu do odporności do równoległego ścinania (własności Z);
- własności udarność w kierunku poprzecznym;
- maksymalny stosunek granicy plastyczności do granicy wytrzmałości.

  Tabela 5: Stale markowe HISTAR® i FRITENAR®
  Tabela 7: Gatunki HISTAR® i FRITENAR® do zastosowań przybrzeżno-morskich
Powered by aware