Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Stale konstrukcyjne

Europejska norma EN 10027-1:2005 określa system oznaczania stali. Typowe symbole stali konstrukcyjnych zostały pokazane w tabeli 1:

  Tabela 1: Stosowane oznaczenie stali konstrukcyjnej

Gatunki stali konstrukcyjnych zgodne z normami europejskimi zostały przedstawione w tabelach 2, 3(EN). Te tabele przedstawiają zasadnicze wymagania norm dotyczące mechanicznych własności i składu chemicznego gatunków stali.

Tabela 12 pokazuje listę odpowiedników stali zgodnych z normami europejskimi jak również gatunków HISTAR® a gatunkami według norm amerykańskich, kanadyjskich i japońskich jak również wybranych poprzednich norm krajowych państw europejskich.

  Tabela 2: Stale konstrukcyjne niestopowe zgodne z normą europejską
  Tabela 3: Stale drobnoziarniste konstrukcyjne spawalne według norm europejskich
  Tabela 13: Tabela porównawcza typowych gatunków stali

Zazwyczaj stale są dostarczane z zawartością Si pomiędzy 0.14% i 0.25% i jako takie są zdolne do uformowania warstwy cynku podczas cynkowania na gorąco (Rysunek 1). Jako że zawartość fosforu w tych stalach jest zazwyczaj mniejsza niż 0.035%, nie ma on wpływu na ostateczną grubość warstwy dla rozważanego zakresu Si.


Własności mechaniczne kształtowników ArcelorMittal są podniesione poprzez dokładną kontrolę temperatury podczas procesu walcowania. Takie stale są produkowane z wykorzystaniem walcowania termomechanicznego (warunki dostawy M). Cechują się polepszoną wytrzymałością dzięki niższemu równoważnikowi węgla i drobnej mikrostrukturze w porównaniu do stali normalizowanej.

W odniesieniu do technologicznych własności, stale walcowane termomechanicznie mają dobre własności obróbki plastycznej na zimno i mogą być prostowane ogniowo, zakładając, że pewne maksymalne temperatury nie zostaną przekroczone.

W przypadku odpuszczania naprężeń szczątkowych, powinny być stosowane zgodnie z zasadami praktyki zwyczajowe parametry zakresu temperatur i czas nagrzewania. Obróbka na gorąco, która jest nietypowa dla wytwarzania konstrukcji z kształtowników gorącowalcowanych musi być zgodna z EN10025:2004.

Powered by aware