Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

ACB - Belki ażurowe z otworami sześciokątnymiStosowanie belek ażurowych umożliwia uzyskanie lżejszych konstrukcji, zwiększenie rozpiętości oraz projektowanie zgodne z wymaganiami klienta. Jest to technologia elastyczna, ekonomiczna i estetyczna.

Wymiary belek ażurowych można zmieniać przy pomocy oprogramowania ACB (Patrz dział "Oprogramowanie"). Spoiny według projektu.

  Tabela wymiarów
  Oznaczenia i wzory

Tolerancje walcownicze
Zwyczajowe tolerancje walcownicze wymiarów, kształtu, ciężaru i długości są podane w tabeli 11-14. Szczególne tolerancje mogą być zredukowane na żądanie.

Maksymalne dostępne długości

Maksymalne długości wynoszą od 18,1 do 33 m w zależności od kształtu. Większe długości są dostępne na żądanie.

Wykończenie powierzchni

Materiał jest dostarczany w standardowym hutniczym wykonaniu ze stanem powierzchni klasa A podklasa 1 zgodnie z EN 10163-3:2004.

Badania ultradźwiękowe

Badanie ultradźwiękami jest przeprowadzone po uzgodnieniu za dodatkową opłatą. Procedura tego badania musi być uzgodniona pomiędzy zamawiającym a wytwórcą.

Certifikaty
Typ certyfikatu musi być podany w czasie zamówienia.

  Tabela 14: Tolerancje dla belek ażurowych
Powered by aware