Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Więcej informacji:


  Stale konstrukcyjne

Kątowniki równoramienne amerykańskie L


Standardowe ceowniki amerykańskie C
Pochylenie półek: około 16 2/3 %
Wymiary: ASTM A 6/A 6M - 07

  Tabela wymiarów
  Oznaczenia i wzory

Tolerancje walcownicze
Zwyczajowe tolerancje walcownicze wymiarów, kształtu, ciężaru i długości są podane w tabeli 11-14. Szczególne tolerancje mogą być zredukowane na żądanie.

Maksymalne dostępne długości

Maksymalne długości wynoszą od 18,1 do 33 m w zależności od kształtu. Większe długości są dostępne na żądanie.

Wykończenie powierzchni

Materiał jest dostarczany w standardowym hutniczym wykonaniu ze stanem powierzchni według ASTM A 6/A 6M - 07.

Badania ultradźwiękowe

Badanie ultradźwiękami jest przeprowadzone po uzgodnieniu za dodatkową opłatą. Procedura tego badania musi być uzgodniona pomiędzy zamawiającym a wytwórcą.

Certifikaty

Typ certyfikatu musi być podany w czasie zamówienia.

Powered by aware