Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Kształtowniki słupowe szerokostopowe HD


Wymiary: HD 360 / 400 zgodnie z ASTM A 6/A 6M - 07; HD 260, HD 320 zgodnie z normą huty
Tolerancje: EN 10034: 1993 HD 260/320
ASTM A 6/A 6M - 07 HD 360/400

  Tabela wymiarów
  Oznaczenia i wzory

Tolerancje walcownicze
Zwyczajowe tolerancje walcownicze wymiarów, kształtu, ciężaru i długości są podane w tabeli 11-14. Szczególne tolerancje mogą być zredukowane na żądanie.

Maksymalne dostępne długości
Maksymalne długości wynoszą od 18,1 do 33 m w zależności od kształtu. Większe długości są dostępne na żądanie.

Wykończenie powierzchni
Materiał jest dostarczany w standardowym hutniczym wykonaniu ze stanem powierzchni klasa A podklasa 1 zgodnie z EN 10163-3:2004.

Badania ultradźwiękowe
Badanie ultradźwiękami jest przeprowadzone po uzgodnieniu za dodatkową opłatą. Procedura tego badania musi być uzgodniona pomiędzy zamawiającym a wytwórcą.

Certifikaty
Typ certyfikatu musi być podany w czasie zamówienia.

Powered by aware