Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Więcej informacji:


  Broszura: Magnelis® - Innowacyjna powłoka metaliczna gwarantująca ochronę w najsurowszych warunkach

Pomoc techniczna:


Polska
 +48 32 774 31 16
 E-mail


Biura sprzedaży:


  Biura sprzedaży

Próbki:


  Zamów próbkę tutaj!

Magnelis®

Magnelis® to nowa metaliczna powłoka, która dzięki swym wyjątkowym właściwościom  zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni w całym szeregu zastosowań.

Stal z powłoką cynkowo-aluminiowo-magnezową jest idealną propozycją do zastosowaniań budowlanych i inżynieryjnych, gdzie ze względu na agresywne środowisko wymagana jest bardzo dobra odporność na korozję (np. w środowiskach zawierających chlorki i amoniak).

Powłoka Magnelis® powstaje na typowej linii do cynkowania ogniowego, lecz „kąpiel” cynkowa zawiera domieszkę 3,5% aluminium i 3% magnezu.

Decydująca jest właśnie ta 3% domieszka magnezu, gdyż to ona tworzy stabilną i mocną powłokę na całej powierzchni blachy, gwarantując znacznie bardziej efektywną ochronę przed korozją niż powłoki o niższej zawartości magnezu.

Powłoka Magnelis® zapewnia również samoregenerację na krawędziach cięcia, chroni bowiem odsłonięte krawędzie cięcia przed rozwojem korozji dzięki cienkiemu filmowi cynkowemu zawierającemu magnez.


  Magnelis® - Arkusz danych technicznych (EN)


Certifikat dla kategorii korozyjności C5


Magnelis® ZM310 jest pierwszą powłoką metaliczną, która otrzymała certyfikat w kategorii korozyjności C5. Instytut Badań Technicznych SP w Szwecji zaświadcza, że powłoka Magnelis ZM310 nadaje się do zastosowania w kategorii korozyjności C5, zgodnie z SS-EN ISO 12944 - 2.

  Szwedzka Aprobata Techniczna dla Magnelis® ZM310
Powered by aware