Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Powłoka antykondensacyjna

OPIS


Powłoka antykondensacyjna

Bardzo często zadaszane są duże, otwarte powierzchnie, bez konieczności tworzenia warstwy termoizolacyjnej. Przykłady takich zastosowań widać na stadionach, trybunach, w miejscach parkingowych, garażach i wiatach. Do budowy takich zadaszeń idealnie nadają się blachy profilowane.
Przy częstych zmianach warunków atmosferycznych należy się jednak liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach, co może doprowadzić do strat związanych z wilgocią. Ten problem można jednak rozwiązać dzięki powłoce antyskraplającej HAIRCOTHERM.

Powłoka HAIRCOTHERM składa się z wysokoporowatego granulatu mineralnego o jasnoszarej strukturze powierzchniowej, podobnej do tynku.

W obiektach z blachy profilowanej, przy braku termoizolacji, w temperaturze skraplania na wewnętrznej stronie blachy skrapla się para wodna, która nie jest wiązana w ochłodzonym powietrzu.
Powłoka antykondensacyjna HAIRCOTHERM pochłania tę wilgoć, magazynuje ją i stopniowo oddaje do powietrza. W ten sposób nie dochodzi do skraplania.

HAIRCOTHERM jest w stanie, w zależności od wybranej grubości powłoki, pochłonąć aż do 600 g wody na jeden metr kwadratowy powierzchni. Warunkiem dobrej skuteczności powłoki jest jej swobodny dostęp do powietrza.

Poza powłoką HAIRCOTHERM istnieje możliwość zastosowania fizeliny na wewnętrznej stronie blachy, jako materiału pochłaniajacego wilgoć.

Powered by aware