Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

HAIROCK S - System lekkiej osłony ściennejSystem HAIROCK S łączy w sobie cechy niepalności, nierozprzestrzeniania ognia oraz lekkość.

W przypadku tego systemu ściennego w żadnym miejscu nie występuje mocowanie łącznikami na całej grubości ściany, dzięki czemu zminimalizowano powstawanie mostków termicznych.

System lekkiej obudowy oparty jest na stalowych kasetach wzdłużnych ACP100/600 SR i ACP150/600 SR, blachach stalowych trapezowych oraz falistych, wełnie mineralnej, łącznikach samowiercących oraz taśmach uszczelniających.

Lekka ściana osłonowa systemowa HAIROCK S ma zastosowanie, jako obudowa zewnętrzna obiektów: przemysłowych, produkcyjnych, magazynów, warsztatów, garaży, użyteczności publicznej, pawilonów i obiektów handlowych, usługowych, biurowych i socjalnych, budynków administracyjnych, sportowych, wystawienniczych. System ten jest zalecany szczególnie dla obiektów o wysokich wymaganiach odporności ogniowej (szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa), izolacyjności termicznej oraz izolacyjności akustycznej.

ELEMENTY SYSTEMU


Elementy systemu:

Blachy i kasety
Lekka ściana osłonowa systemu HAIROCK S składa się z:

  • kaset stalowych wzdłużnych o oznaczeniu ACP 100/600 SR lub ACP 100/600 SRC według AT-15-6935/2006 z blachy stalowej gatunku S32OGD lub S35OGD, w grubościach 0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm i 1,25 mm, z powłoką cynkową Z275 lub aluminiowo-cynkową AZ15O lub AZ185 według PN-EN 10326:2006 oraz z powłoką poliestrową SP12, SP25 lub SP35 na stronie licowej.

  • blach stalowych elewacyjnych – trapezowych oraz falistych według AT-15- 3429/2006 o oznaczeniach: AC 25/115, AC 43/180, AC 18/76, ACP 32/207, ACP 43/250, AC 34/207, AC 25/125, AC 39(40)/183, AC 44/180 i AC 8/100, z blachy stalowej gatunku S32OGD lub S35OGD w grubościach 0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm i 1,00 mm, z powłoką cynkową Z275 lub aluminiowocynkową AZ15O lub AZ185 według PNEN 10326:2006 oraz z powłoką poliestrową SP25 lub SP35 na stronie licowej.


Wełna mineralna
Warstwa izolacyjna jest wykonana z płyt STALROCK MAX ze skalnej wełny mineralnej o grubości 140 mm oraz dwóch gęstościach. Masa płyt izolacyjnych wynosi 7,5 kg/m2 (waga jednej płyty o wymiarach 1000×600×140 mm wynosi 4,5 kg). Wzdłuż dłuższego boku płyt wykonany jest specjalny kanał o szerokości około 10 mm i głębokości około 45 mm, usytuowany 40 mm od zewnętrznej warstwy płyty. Kanał ten umożliwia szybkie i precyzyjne osadzenie płyt izolacyjnych z wełny w wywiniętych zakładach kaset. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wełny STALROCK MAX wynosi λD=0,036 W/mK.

Łączniki
Blachy elewacyjne w układzie pionowym są zamocowane do półek kaset stalowymi dystansowymi łącznikami samowiercącymi SDC2-A16-5,5×63 w maksymalnym rozstawie 732 mm.

CHARAKTERYSTYKA

Parametry techniczne systemu:

Odporność ogniowa:

EI 60, EW 180.

Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna - Rw=44dB,
Właściwości pochłaniające - αw = 0,80.

Izolacyjność termiczna:
Izolacyjność termiczna - Uc = 0,31 w/m2K.

Wytyczne dla projektantów oraz montażowe, a także informacje na temat transportu i konserwacji znajdują się w broszurze HAIROCK S (link w prawej kolumnie).

Powered by aware