Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Więcej informacji:

  Profile zimnogięte

Global Structure

OPIS


Stal to jeden z podstawowych i niezbędnych materiałów w budownictwie. Wykorzystywana do konstrukcji domów mieszkalnych sprawia, że ich budowa staje się prostsza a czas potrzebny na inwestycję ulega znacznemu skróceniu. Koncepcja Global Structure opiera się na konstrukcji wykonanej z ocynkowanych profili zimnogiętych, które łączone są ze sobą za pomocą śrub.

Zalety systemu Global Structure:
- Wolność tworzenia: Struktura profili umożliwia wykonanie każdej architektury bez ograniczeń w formie i wielkości.
- Łatwość i szybkość wykonania: Oszczędność czasu na budowie, na każdym jej etapie.
- Oszacowane koszty i terminy: Wykorzystując tą technologię firma budowlana znacząco zmniejsza koszty produkcji.
- Ochrona środowiska: Maksymalne zmniejszenie odpadów. Stal w 100% z recyklingu.

Metoda Global Structure umożliwia również:  
- uzyskanie bardzo wysokiej izolacji akustycznej i termicznej odpowiadającej aktualnym normom.
- zwiększenie odporności na drgania sejsmiczne i warunki atmosferyczne.
- uproszczenie i ulepszenie prac przy fundamentach.
- znaczne skrócenie czasu budowy.

 


Powered by aware