Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Rozwiązanie stropowe CoSFB – Composite Slim-Floor Beam

System CoSFB (= SFB z zespoleniem) łączy zalety belek systemu SlimFloor oraz konstrukcji zespolonych (sztywność, trwałość, duże rozpiętości oraz naturalną odporność ogniową).

System CoSFB został zaprojektowany przez wyeliminowanie standardowych trzpieni zespalających i zastąpienie ich przez pręty zbrojeniowe biegnące w otworach wywierconych w środniku belek.

Dzięki tej innowacyjnej i efektywnej metodzie znacznie podwyższona zostaje sztywność układu bez ingerencji w grubość konstrukcji (płyta + belka).

Dla belek w rozstawie 10m oraz grubości stropu 40cm, rozpiętość belek może wynieść nawet 14m. Zużycie stali systemu CoSFB wynosi +/- 25kg/m2 dla typowych rozwiązań. Naturalna odporność ogniowa wynosi do R90, natomiast szkodliwy wpływ na środowisko jest zmniejszony o 40%.

  Niemiecka Aprobata Techniczna dla CoSFB


Powered by aware