Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

ArcelorMittal Piling Handbook - Przewodnik techniczny projektowania z użyciem grodzic

Nowe wydanie publikacji ArcelorMittal "Piling Handbook" stanowi źródło informacji dla mniej doświadczonych inżynierów w codziennej pracy, jednocześnie dając wsparcie techniczne inżynierom z większym doświadczeniem w użyciu grodzic.


Kolejna, ósma edycja przewodnika Piling Handbook 2008 zawiera istotne aktualizacje zawartości, zwłaszcza w zakresie szczelności, wibracji, hałasu i instalacji. Podręcznik ten odzwierciedla dynamikę przemysłu inżynierii z zastosowaniem grodzic i jest dowodem zaangażowania i współpracy ArcelorMittal z inżynierami i projektantami.

"Piling Handbook" jest to niezastąpiona pomoc w przygotowaniu projektu i obliczeniach - publikacja zawiera wymiary stalowych grodzic oraz przydatne wzory.


Przewodnik dostępny w języku angielskim.


Powered by aware