Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Renowacja w Stali


Zarówno duże, jak i małe przedsięwzięcia adaptacyjne i renowacyjne wykonywane są zawsze w środku tętniącego życiem miasta, z ograniczeniami narzuconymi przez potrzebę niezakłóconego funkcjonowania substancji urbanistycznej. Dostęp do placu budowy jest bardzo ograniczony, transport budowlany delikatny i niewielka możliwość składowania. Elementy stalowe są zbawiennym rozwiązaniem dla konstruktorów, zmuszonych do działania w tym bardzo trudnym miejskim kontekście.

Są one niezastąpione wszędzie tam, gdzie ograniczona jest możliwość pionowego rozprowadzenia obciążeń, z zachowaniem dopuszczalnych ograniczeń, a także gdy wysokość kondygnacji jest niewielka i małe są powierzchnie do dyspozycji (odziedziczone po istniejącej budowli). W przypadku zabudowy "plomb", trudno dostępnych "studni" czy też nadbudowy istniejących obiektów stal oferuje doskonałe rozwiązania, jest lekka i ma zaskakujące właściwości konstrukcyjne.

I Dostępne wyroby stalowe i narzędzia
I Dostępne wyroby stalowe i narzędzia


I rozdział prezentuje stalowe produkty oraz specjalne narzędzia, dostępne dla prac renowacyjnych. Prezentacja ta nie przedstawia wszystkich możliwości.


II Ogólne techniki renowacji z użyciem stali
II Ogólne techniki renowacji z użyciem stali


Rozdział II proponuje metody wykonywania otworów oraz wzmacniania ich w tradycyjnych pracach murarskich oraz betonie zbrojonym.


III Techniki wzmacniania belek
III Techniki wzmacniania belek


Często używana do wzmacniania, stal służy do wspierania istniejącej konstrukcji jako tymczasowe rozwiązanie lub jako stały element konstrukcji, na przykład słupów nośnych lub stropów.


IV Techniki wzmacniania słupów
IV Techniki wzmacniania słupów


Trwały związek dodatkowych elementów stalowych z istniejącymi jest wyjątkowo istotny, a zdolność wykonywania takich połączeń ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wielu prac renowacyjnych.


V Techniki mocowania nowych elementów w istniejącej strukturze
V Techniki mocowania nowych elementów w istniejącej strukturze


W następującym rozdziale przedstawiamy metody wzmacniania połączeń stalowych belek z betonem lub drewnem przy pomocy kotwienia, klejenia lub betonu zbrojonego...


VI Techniki wzmacniania i modyfikowania stropów przy użyciu stali
VI Techniki wzmacniania i modyfikowania stropów przy użyciu stali


Rozdział VI dotyczy problemu renowacji, wzmacniania, dodawania lub podmieniania stropów, proponując praktyczne rozwiązania z użyciem stali.


VII Techniki podpierania, wzmacniania tymczasowego lub trwałego z wykorzystaniem stali
VII Techniki podpierania, wzmacniania tymczasowego lub trwałego z wykorzystaniem stali


Tymczasowe konstrukcje na placu budowy, wzmacnianie, podtrzymywanie, podpieranie i stabilizacja konserwowanych elementów strukturalnych i zabytkowych elewacji remontowanych budowli.


VIII Techniki podpierania, wzmacniania tymczasowego lub trwałego z wykorzystaniem stali (ciąg dalszy)
VIII Techniki podpierania, wzmacniania tymczasowego lub trwałego z wykorzystaniem stali (ciąg dalszy)


Tymczasowe konstrukcje na placu budowy, wzmacnianie, podtrzymywanie, podpieranie i stabilizacja konserwowanych elementów strukturalnych i zabytkowych elewacji remontowanych budowli.

Powered by aware