Contact
Subscribe to our newsleter
Free Design Software
rfq rfq

Zrównoważony rozwój: trwałe i ekologiczne budownictwo z użyciem stali

Sektor budowlany

Budownictwo odgrywa kluczową rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju: przewaga konstrukcji stalowych w kategorii zrównoważonego rozwoju jest widoczna na każdym etapie życia budynku.


Korzyści z wykorzystania stali

Stal, trwała i przyjazna środowisku, to najczęściej odzyskiwany materiał na świecie - jej nieskończona możliwość recyklingowania bez utraty jakości umożliwia oszczędności surowców, istotne zmniejszenie wpływu na środowisko w procesie produkcji, trwałość oraz produkty i powłoki przyjazne środowisku.


Etap budowy

Wysoki stopień prefabrykacji zapewnia szybką, bezpieczną, niezawodną i przewidywalną budowę, a system "suchych" konstrukcji stalowych zmniejsza oddziaływanie na środowisko oraz uciążliwość powodowaną przez budowę.


Projekt i okres użytkowania

Projektowanie z wykorzystaniem stali umożliwia stawianie budynków o długim okresie eksploatacji, wysokiej wartości i minimalnym oddziaływaniu na środowisko w trakcie użytkowania. ArcelorMittal oferuje klientom wiele rozwiązań spełniających tak różne wymagania jak oszczędności zasobów naturalnych, sprawność energetyczna w użytkowaniu, otwarte i elastyczne przestrzenie itp.


Koniec użytkowania budynku

Możliwość ponownego wykorzystania elementów stalowych, łatwy demontaż przy wysokim wskaźniku odzysku oraz z zastosowaniem sprawnych technik recyklingu złożonych konstrukcji i płyt wielowarstwowych gwarantuje bezpieczeństwo środowiskowe nawet po zakończeniu eksploatacji budynku.


Powered by aware